Jak sprawdzić historię kredytową

BIK

Jak łatwo sprawdzić zadłużenie? Czy jestem w BIK? Te pytania najczęściej towarzyszą zaciąganiu kredytu bądź pożyczki. Teraz możesz sam pobrać i przeanalizować raport. Zarejestruj się i pobierz za darmo raport BIK. Na koncie próbnym uzyskasz również dostęp do historii kredytowej. Możesz również pobrać certyfikat wiarygodności kredytowej – BIK Pass.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową w BIK? Jak sprawdzić czy jestem w BIK?W jaki sposób można uzyskać informację z BIK?

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w bazie BIK  udostępnia się na pisemny wniosek. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Co to jest Raport PLUS/Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (Score)?

Raporty PLUS to informacja dotycząca aktualnych danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie wydruku i udostępniana odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy. Raporty te są udostępniane po uiszczeniu opłaty i dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku o Raport.

W odróżnieniu od Informacji Ustawowej, Raporty PLUS uzupełnione są o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie i kwocie posiadanych przez klienta zobowiązań. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zawiera dodatkowo ocenę punktową (score).Na życzenie oba typy Raportów mogą zostać przygotowane również w angielskiej wersji językowej.
Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres lub odebrać osobiście w BOK.

Co to jest Informacji Ustawowej?

Informacja Ustawowa to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.).
Informacja Ustawowa może zostać wysłaną listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty przesyłki i dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku.
Informację Ustawową można uzyskać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.

Raporty mogą być również wykorzystywane jako „świadectwo solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

 • kupno samochodu,
 • wynajęcie mieszkania,
 • zawarcie umowy o pracę,
 • ubieganie się o kredyt za granicą.

Raporty PLUS  pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:

 • poprawności jego danych podlegających wymianie między bankami i SKOK-ami,
 • jego oceny punktowej,
 • aktualnej skali jego zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty oraz kwot ewentualnych zaległości),
 • informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte,
 • stanu zobowiązań, które poręczył,
 • czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia przez niego dokumentu tożsamości.

Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

 • Jak uzyskać Raport?

Raport PLUS/Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (score)

(udostępniany odpłatnie na życzenie zainteresowanego w polskiej lub angielskiej wersji językowej )

 • Należy wypełnić wniosek o udostępnienie wybranego Raportu, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej www.bik.pl

Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.

 

WNIOSKI NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Dopisek: „Raport”
 • Wybrany Raport  zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również ich odbiór bezpośrednio w BOK.  Do wniosku wysłanego listem poleconym lub złożonego w BOK, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za Raport.

Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

numer konta, na które dokonano wpłaty,
imię i nazwisko,
adres zameldowania,
w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z podaniem dokładnej nazwy wybranego Raportu.

W przypadku korzystania z generatora wniosków na stronie BIK, system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany ze strony internetowej BIK formularz wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla wypełnionego wniosku danego klienta.

Aktualne ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie www.bik.pl, bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK – tel.: + 48 / 22 310 4444

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane. B

BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.Informacja Ustawowa
(udostępniany nie częściej niż raz na 6 miesięcy)

 • Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Informacji Ustawowej, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej: www.bik.pl

Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.

WNIOSKI NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Dopisek: „Informacja Ustawowa”
 • Informację Ustawową można otrzymać listem poleconym na wskazany we wniosku adres w terminie nie dłuższym niż 30 dni – zgodnie z Ustawą. Można go również odebrać bezpośrednio po złożeniu w Biurze Obsługi Klienta.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH PO WYGASNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA, TWORZYSZ WSPÓLNIE Z BIK TWÓJ POZYTYWNY PORTRET FINANSOWY, TAK WYSOKO CENIONY PRZEZ WIELE INSTYTUCJI.

Zanim zdecydujesz się na kredyt, sprawdź swoją historię kredytową!