Twoja ocena BIK

BIK

Jak łatwo sprawdzić zadłużenie? Czy jestem w BIK? Te pytania najczęściej towarzyszą zaciąganiu kredytu bądź pożyczki. Teraz możesz sam pobrać i przeanalizować raport. Zarejestruj się i pobierz za darmo raport BIK. Na koncie próbnym uzyskasz również dostęp do historii kredytowej. Możesz również pobrać certyfikat wiarygodności kredytowej – BIK Pass.

Czym jest i jak wyliczana jest ocena punktowa (score)?

Ocena punktowa Klienta (ang. score) to liczba punktów uzyskanych przez Klienta w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego (scoring). Ocena punktowa wyliczana jest na podstawie danych o Kliencie. W przypadku scoringu oferowanego przez BIK dane pochodzą ze zbiorów przekazywanych przez banki i SKOK-i.

Jak oceny punktowe (score) wykorzystywane są przez banki i SKOK-i?

Banki i SKOK-i wykorzystują oceny punktowe do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego swoich Klientów. Ocenie punktowej mogą podlegać zarówno dotychczasowi Klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się do danego banku lub SKOK-u po kredyt.

Jakie korzyści może przynieść Klientowi posiadanie wysokiej oceny punktowej (score)?

Wyższa ocena punktowa to:

 • łatwiej dostępny kredyt
 • atrakcyjniejsze oferty
 • minimalna liczba dokumentów
 • obiektywna ocena z wykorzystaniem tych samych kryteriów
 • szybsza decyzja kredytowa

TERAZ TAKŻE TY MOŻESZ POZNAĆ SWOJĄ OCENĘ PUNKTOWĄ!

Jak poznać swoją ocenę punktową (score)?

Poznanie oceny punktowej jest teraz bardzo proste. Wystarczy złożyć do Biura Obsługi Klienta BIK wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz dokonać odpowiedniej opłaty za Raport. Szczegóły udostępniania Raportów znajdują się na stronie internetowej www.bik.pl

Czy można mieć wpływ na swoją ocenę punktową (score)?

W przypadku oceny punktowej BIK szczególnie istotny wpływ na jej wysokość ma to, jak Klient dotychczas obsługiwał posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit w ROR oraz karty kredytowe).

Rada: Jeśli chcemy mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinniśmy przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

Uwaga!

 • jeśli masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów,
 • jeśli przekroczyłeś swój limit kredytowy,

a także:

 • im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia,
 • im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz,
 • im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu,
 • im mniej czasu upłynęło od Twojego ostatniego opóźnienia w spłacie,
 • im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy,
 • im mniej czasu upłynęło od ostatniego przekroczenia Twojego limitu kredytowego,

tym niższa jest Twoja ocena punktowa.

Czy opóźnienia w spłacie kredytu będą już zawsze (nawet po upływie wielu lat) obniżać ocenę punktową (score)?

Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje obniżać ocenę punktową, pod warunkiem, że Klient uregulował wszystkie zaległości i w okresie tych trzech lat nie wystąpiły nowe opóźnienia.

Czy bank podejmie decyzję o udzieleniu kredytu tylko na podstawie oceny punktowej (score) Klienta naliczonej przez BIK?

Nie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki i SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową Klienta, lecz także inne czynniki. Sprawdzają np. jak wysokie raty Klient byłby w stanie spłacać przy swoim wynagrodzeniu, formie zatrudnienia itp. Ponadto każdy bank ma swoje zasady przyznawania kredytów oraz własne systemy naliczania ocen punktowych, uwzględniające różne kryteria. Może się zdarzyć (choć raczej bardzo rzadko), że Klient nie otrzyma kredytu pomimo wysokiej oceny punktowej.

Jak często naliczana jest ocena punktowa (score) danego Klienta?

Oceny punktowe Klientów, których dane przechowywane są w bazie BIK, naliczane są na życzenie banku lub SKOK-u albo klienta. Raz naliczona ocena przekazywana jest tylko temu bankowi, SKOK-owi lub Klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank lub SKOK złoży kolejne zapytanie o tego Klienta, ocena punktowa zostanie naliczona ponownie.
Ocena punktowa Klienta może zmienić się przede wszystkim wówczas, gdy w bazie BIK pojawią się nowe dane o tym kliencie i posiadanych przez niego produktach kredytowych.

Jeśli Klient złoży do BIK wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, zostanie ona naliczona specjalnie dla niego. Ocena ta zostanie naliczona dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostałaby naliczona dla banku czy SKOK-u, tzn. z zastosowaniem tej samej metody.

Rada: Podstawą oceny punktowej są dane. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.

Czy ocena punktowa (score) danego Klienta, która zostanie udostępniona bankowi przez BIK, będzie taka sama jak ocena, którą Klient otrzyma w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej?

Ocena punktowa udostępniona bankowi lub SKOK-owi przez BIK może różnić się od oceny podanej Klientowi w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Przede wszystkim ocena ta może się zmienić w okresie od jej naliczenia dla Klienta do naliczenia oceny dla banku,. Czasem wystarcza nawet jeden dzień różnicy, aby ocena punktowa uległa zmianie.

Podstawowym celem udostępniania przez BIK ocen punktowych Klientom indywidualnym jest umożliwienie im zapoznania się z tym, jak mogą oni być postrzegani przez banki i SKOK-i. Z tego względu w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, oprócz samej oceny, zamieszczana jest jej interpretacja oraz komentarz dotyczący jej pozycji w stosunku do średniej oceny punktowej obliczonej dla osób, których dane zgromadzone są w bazie BIK. Należy pamiętać, że wszystkie te informacje z założenia mają charakter orientacyjny.

TERAZ TAKŻE TY MOŻESZ POZNAC SWOJĄ OCENĘ PUNKTOWĄ.
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444, +48 / 22 348 4444