Planowane zmiany w 2010 roku

Wraz z nowym rokiem Alior Bank postanawia: utrzymać najwyższą jakość obsługi oraz rozwijać konkurencyjną i atrakcyjną ofertę. Bank zaplanował zmiany, które mają przyczynić się zarówno do wzbogacenia atrybutów konta osobistego, jak i do zachęcania Klientów do wyboru Alior Banku, jako ich głównego banku. 

Od 1 lutego 2010 roku Klientom, którzy traktują Alior Bank jako bank główny, co oznacza spełnienie jednego z poniższych warunków: 

  • co miesiąc wpływa na ich konto wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura od ZUS, stypendium z uczelni;
  • co miesiąc wpływa na ich konto z innego banku kwota minimum 2000 zł, lub 1000 zł
  • w przypadku osób poniżej 24. roku życia, którzy są studentami/uczniami/słuchaczami; lub
  • ich łączne średnie saldo miesięczne wynosi minimum 10.000 zł na lokacie terminowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartościowych emitowanych przez Alior Bank; lub
  • ich łączne średnie saldo miesięczne zadłużenia w ramach: posiadanego rachunku karty kredytowej, pożyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości wynosi minimum 5.000 zł,
  • zostanie udostępniony w ramach konta z lokatą nocną, konta zakupowego lub private banking bezpłatny Pakiet Assistance. 


Klienci, którzy spełnią jeden z wyżej wymienionych warunków, od 1 lutego 2010 roku zostaną objęci pakietem umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z pomocy medycznej, samochodowej, naprawy sprzętu domowego oraz wykonania niektórych prac remontowych (wizyta hydraulika, ślusarza, elektryka). W praktyce oznacza to, że np. koszty wizyty lekarza, pielęgniarki lub transportu do placówki medycznej, ale także holowania pojazdu, wymiany akumulatora, a nawet naprawy sprzętu AGD lub RTV – zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Partnerem Banku w tym projekcie jest Grupa Mondial Assistance, międzynarodowy lider na rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. 

Jednocześnie, ze względu na wzrost kosztów obsługi, w tym kosztów bankomatów obcych, inflacyjne zmiany poziomu cen oraz wzrost cen usług, z których bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności operacyjnych, Alior Bank podnosi o 2 złote miesięczną podstawową opłatę za kartę płatniczą wydawaną do konta z lokatą nocną, konta zakupowego, konta private banking i konta walutowego. Wprowadzenie podwyżki umożliwi zachowanie najatrakcyjniejszych benefitów konta osobistego oraz wysokiego poziomu świadczonych usług. Konto osobiste z lokatą nocną jest jednym z najlepszych kont na rynku, szczególnie dla Klientów, którzy traktują je, jako konto podstawowe. Zalety konta obejmują: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie, brak opłaty za jego prowadzenie, darmowe przelewy internetowe, szeroki pakiet bezpłatnych usług w ramach ubezpieczenia Assistance, lokatę nocną oprocentowaną 5% w skali roku, a opłata za kartę płatniczą wynosić będzie jedynie 5 zł miesięcznie. Nowa stawka zostanie pobrana po raz pierwszy 28 lutego 2010 roku. 

Klienci, którzy nie traktują Alior Banku, jako głównego banku, zostaną objęci dodatkową opłatą za kartę płatniczą w wysokości 4 zł miesięcznie. Opłata ta dotyczyć będzie wyłącznie Klientów, którzy zamierzają korzystać jedynie z usług transakcyjnych banku, takich jak wypłaty z bankomatów czy przelewy przez Internet. Jednocześnie są to Klienci, którzy nie decydują się na przykład na przelewanie swojego wynagrodzenia do Alior Banku lub korzystanie z oferowanych produktów. Aby umożliwić Klientom dostosowanie się do nowych warunków opłata objęta jest okresem karencji wynoszącym miesiąc, tym samym zostanie pobrana po raz pierwszy 31 marca 2010 roku. 

W Alior Banku funkcjonują liczne udogodnienia dotyczące przenoszenia konta, m.in. pomoc bankiera w przeniesieniu wynagrodzenia i innych świadczeń, specjalne powiadomienia dla Urzędu Skarbowego oraz ułatwienia w przenoszeniu poleceń zapłaty i stałych zleceń. Dla Klientów, którzy od razu chcą korzystać z głównego benefitu (bezpłatnych bankomatów) bank oferuje kartę wydawaną od ręki. Refinansuje także limit w rachunku oraz kartę kredytową na uproszczonych zasadach. 

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji (TOiP) dla Klientów Indywidualnych, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 r., wprowadza także zmiany dotyczące kart kredytowych, m.in. miesięczną opłatę za obsługę każdego rodzaju karty kredytowej, która wyniesie 5 złotych. Opłata ta nie zostanie pobrana pod warunkiem wykonania i zaksięgowania min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą kredytową w danym cyklu rozliczeniowym. Zmianie ulegnie także roczny wolumen transakcji zwalniający z opłaty za wznowienie karty MasterCard Silver i MasterCard Gold. Wyniesie on odpowiednio 15 tys. zł oraz 30 tys. złotych. 

Planowana jest również zmiana wysokości opłaty za przyznanie/podwyższenie/wznowienie limitu odnawialnego w rachunku z 1% min. 20 zł do 1,6% min. 60 złotych, a także wprowadzenie opłaty 1 złoty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach. 

Bank rozważa także niewielkie zmiany w warunkach oferty dla Klienta Biznesowego. Nowa Tabela Opłat i Prowizji bankowych obejmie opłatą roczną w wysokości 15 złotych każdą kartę debetową wydaną do Rachunku Zarabiającego, Rachunku Efektywnego oraz Rachunku Biznes Komfort. Limity wydania bezpłatnych kart (bez opłaty za wydanie) dla tych Rachunków pozostają bez zmian. Zmniejszeniu z 20 do 10 ulega pula darmowych przelewów internetowych dla Rachunku Zarabiającego. 

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji zostanie opublikowana 21 grudnia br., a Klienci zostaną poinformowani o zmianach zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminach produktowych. Informacja o zakresie zmian oraz tekst nowej Taryfy Opłat i Prowizji zostaną udostępnione we wszystkich ogólnodostępnych źródłach, tj.: na stronie internetowej Alior Banku, w Systemie Bankowości Internetowej, na wyciągach, w oddziałach Alior Banku. Wszelkich informacji udzielą też pracownicy infolinii banku. 

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.