Certyfikaty Europrofit – dobry zysk

10 listopada br. zapadł termin wykupu 3-letnich Certyfikatów Depozytowych Europrofit Banku BPH. Stopa Procentowa dla tych papierów bankowych została ustalona na poziomie 12,148%. Oznacza to, że każdy certyfikat o wartości nominalnej 1000 zł jest wykupywany po cenie 1121,48 zł. 

Certyfikaty Europrofit zostały wyemitowane w listopadzie 2005 roku. Posiadały 100% gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału i bazowały na Indeksie DJ EuroStoxx 50, który obejmuje 50 największych spółek pod względem kapitalizacji. Konstrukcja produktu pozwalała na zarabianiu na wzrostach ww. Indeksu, jednocześnie oferujący mechanizm "zamrażania" najlepszego średniego wyniku w trakcie trwania inwestycji.

Taki mechanizm pozwolił na uzyskanie stopy procentowej w okresie 3-letnim w wysokości 12,148%. Dla porównania:

  • wartość indeksu DJ EuroStoxx50 spadła w tym okresie o 22,9%,
  • wartość indeksu WIG20 spadła w tym samym okresie o 25%,
  • wartość indeksu WIG spadła w tym okresie o 14%
  • depozyt roczny odnawialny przyniósłby zysk na poziomie 9,31% (średnia oprocentowania w PKO BP, Pekao SA, Bank BPH, ING Bank Śląski, BZ WBK).

Certyfikaty Europrofit emitowane przez Bank BPH okazały się atrakcyjną formą lokowania oszczędności. Łącząc w sobie bezpieczeństwo depozytów z obarczonymi wyższym ryzykiem inwestycjami giełdowymi, pomimo gwałtownej przeceny na światowych parkietach, SCD Europrofit w okresie ostatnich 3 lat, wypracował stopę zwrotu przewyższającą zysk z obu tych alternatywnych sposobów inwestowania. 

Żródło: Bank BPH - www.bph.pl

Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.