E-spotkania z Bankiem BPH

Bank BPH organizuje cykl e-seminariów na temat funduszy Unii Europejskiej dla Klientów Banku i innych użytkowników Internetu. Ich celem jest przedstawienie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, a także przedstawienie oferty Banku BPH na finansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem pomocowym.

Uczestnicy e-seminariów będą mieli możliwość zdobycia wiedzy nie tylko na temat możliwości otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej, ale również zagadnień związanych z pomocą publiczną, sprawozdawczością, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z UE.  

E-spotkania będą się odbywać przez kolejne 4 środy począwszy od 15 października br. Będą miały formę czatów, w trakcie których przedstawiciele Instytucji Wdrażających odpowiednie programy będą odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tematyką dotacji UE, zaś przedstawiciel Banku BPH - na pytania dotyczące oferty bankowej.  

E-spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • 15 października 2008 r. Innowacyjne przedsiębiorstwo – realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
  • 22 października 2008 r.   Dotacje Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu Rozwój Obszaru Wiejskich 2007-2013.
  • 29 października 2008 r.   Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii - projekty realizowane w ramach IX i X Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
  • 5 listopada 2008 r.   Możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskich na inwestycje przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

E-seminaria organizowane są we współpracy z dwumiesięcznikiem i portalem "Fundusze Europejskie".  

Informacja o spotkaniach dostępna jest na stronie Banku BPH pod adresem: http://www.bph.pl/pl/ue/eseminaria oraz na stronie Funduszy Europejskich, gdzie udostępniona zostania specjalna aplikacja do obsługi czatów: http://www.fundusze-europejskie.pl/espotkaniabph.php.

Żródło: Bank BPH - www.bph.pl

Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.