Inwestycje w serwisie Kokos.pl a działalność gospodarcza

Zgodnie z regulaminem serwisu Kokos.pl.pl inwestować środki finansowe w aukcje mogą wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pomimo jasności w tym zakresie, do Kokosa nadal napływają zapytania od Inwestorów związane z tym tematem. Pragniemy zatem poinformować, iż o udzielenie odpowiedzi w zakresie konkretnego stanu faktycznego i wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej przepisów podatkowych użytkownik winien wystąpić do stosowych urzędów, jak urząd miejski/urząd gminy (wydział ewidencji działalności gospodarczej) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oraz urzędu skarbowego, ewentualnie wystąpić do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania.

Kwestia dotyczy przede wszystkim kwalifikacji działalności inwestycyjnej w Kokos.pl jako działalności gospodarczej, dlatego w pierwszej kolejności użytkownik powinien uzyskać informacje w zakresie ewentualnego indywidualnego zakwalifikowania jego działań w Kokos.pl jako działalności gospodarczej. Taka kwalifikacja zależy jednak od konkretnego stanu faktycznego dotyczącego danego użytkownika. Warto w tej sprawie zatem uzyskać stosowną informację w wydziale ewidencji działalności gospodarczej lub skorzystać z doradztwa prawnika lub doradcy podatkowego.

Dlatego Kokos.pl nie może zwrócić się w imieniu wszystkich Inwestorów o wydanie interpretacji w ich zakresie. Dotyczy to także interpretacji wydawanej przez Dyrektora Izby Skarbowej, która jest interpretacją indywidualną; dodatkowo o wydanie tej interpretacji zwraca się jedynie podatnik, którego dotyczy lub będzie dotyczył wskazany stan faktyczny.

Wydana interpretacja rodzi skutki prawne wyłącznie w stosunku do wnioskodawcy i ma zastosowanie tylko do jego stanu faktycznego. Dlatego również z tego powodu wystąpienie przez Kokos.pl z wnioskiem o wydanie interpretacji jest niecelowe.

Źródło: Kokos.pl
Udostępnij artykuł:

Najnowsze artykuły:

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.

OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W naszym serwisie znajdziesz oferty najpopularniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce.