Słownik finansowy: G

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GDP - Gross Domestic Product

Produkt Krajowy Brutto - PKB.

Giełda

Miejsce, gdzie regularnie, w określonym czasie, w podporządkowanym określonym zasadom sposób odbywają się transakcje kupna/sprzedaży danego instrumentu celem osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy kursów.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Gross Profit Margin

Wskaźnik rentowności brutto

Grupa kapitałowa

Grupa podmiotów gospodarczych, w której jeden z nich (najistotniejszy) pełni rolę decydenta.

Grupa siedmiu G7

Nieformalne zgromadzenie siedmiu najbogatszych państwa świata, należą tu: USA, Kanada, Japonia, Francja, WB, Niemcy, Włochy. W latach dziewięćdziesiątych zdecydowano o przyjęciu do niej Rosji ze względu na jej istotne znaczenie dla stabilizacji międzynarodowej.

Gwarancja bankowa

Pisemna gwarancja banku, iż określona osoba fizyczna bądź prawna wypełni wymagania innego podmiotu. Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania swoim autorytetem lub majątkiem.