H

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Hamulec fiskalny

Określenie dotyczące systemu podatkowego. Charakteryzuje się on wysoką progresją podatkową, od danego poziomu dochodów odprowadzane są duże podatki, co powoduje powstrzymanie uzyskiwania zbyt dużych dochodów.

Handel

Wymiana obejmująca kupno i sprzedaż pomiędzy producentem a pośrednikiem bądź jednym z tych podmiotów, ,a konsumentem. Dochodzi do skutku albo przy użyciu pieniędzy albo bez nich (wówczas ów akt nazywa się handlem wymiennym).

Harmonizacja rachunkowości

Ujednolicenie norm rachunkowości w skali międzynarodowej.

Hiperinflacja

Nagły, przekraczający 100% wzrost cen będący przyczyną spadku wartości waluty.

Hipoteka

Jedna z metod zabezpieczenia długu poprzez przyznanie wierzycielowi prawa do rozporządzania nieruchomością dłużnika w przypadku, gdy nie spłaci długu w określonym terminie.

Holding

Przedsiębiorstwo będące w posiadaniu większościowego udziału w innych firmach, innymi słowy, przedsiębiorstwo mające kontrolny pakiet akcji.

Holding finansowy

Sformułowanie odnoszące się do grupy instytucji finansowych parających się generalnie zarządzaniem portfelem inwestycyjnym.

Hossa

Długoterminowa, mocna tendencja zwyżkowa na rynku papierów wartościowych.

Hurt

Termin określający rodzaj handlu, w którym ma miejsce wymiana większej ilości sztuk określonego produktu.