J

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jednostka powiernicza

Część wszystkich lokat uczestników funduszu będąca formą papieru wartościowego, jest tworzona przez fundusze powiernicze. Wartość jednostek powierniczych wzrasta gdy inwestowanie przez fundusz w pierwotne papiery wartościowe przynosi zyski.

Joint-Venture

Metoda prowadzenia interesów ekonomicznych przez kontrahentów różnych państw dochodząca do skutku w różnych formach prawnych.