L

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LBO (Leveraged Buyout) - nabycie ze wspomaganiem finansowym

Oznacza nabycie jednostki, gdy dług jest głównym źródłem finansowania transakcji. Innymi terminami są: nabycie lawerowane, wykup wspomagany.

Leasing

Umowa polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę przedmiotu do użytkowania leasingobiorcy. Leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu, a w zamian za możliwość jego użytkowania wnosi opłatę leasingową rozłożoną na raty. Po okresie określonym w umowie leasingowej przedmiot musi być zwrócony leasingodawcy (leasing operacyjny), bądź zostaje przy leasingobiorcy (leasing finansowy).

Liberalizm ekonomiczny

Ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym poprzez odpowiednie przepisy. Wszystkie procesy w gospodarce odbywają się bez udziału rządu, a jedynym mechanizmem regulującym jest rynek.

LIFO

Metoda wyceny zapasów (zużycia) rzeczowych składników majątku polegająca na pomiarze rozchodu od ostatniej dostawy poczynając, a na najwcześniejszej kończąc.

Lokata bankowa

Forma umowy z bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się wypłacić kwotę, którą zdeponował klient, po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.