U

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ubytek nadzwyczajny

Zmniejszenia ilości składników majątkowych wskutek niedbałości lub niewłaściwego gospodarowania nimi przez ludzi.

Ubytek naturalny

Zmniejszenie ilości składników majątkowych powstałe w wyniku różnorodnych (np. fizykochemicznych) procesów, bez udziału człowieka mieszczące się w granicach norm.

Umorzenie

Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek ich zużycia.

Umowa o subemisję inwestycyjną

Rodzaj umowy zawarty przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.

Umowa o subemisję usługową

Rodzaj umowy zawarty przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.

Uproszczony wariant rachunku kosztów

Jeden ze sposobów ujęcia kosztów działalności operacyjnej na konta kosztów rodzajowych bez ich dalszego rozliczenia.
  1. cz umorzenie chwilówki ze względu na niewypłacalność jest możliwe?