Wynik wyszukiwania dla hasła:

AKCJE

Financial Markets Center Management Sp. z o.o.


Płatowcowa 50
02-635 Warszawa
Za pośrednictwem FMCM mogą Państwo otworzyć konto na platformie walutowej i uzyskać dostęp do globalnego rynku walutowego. Rolą FMCM jest zapewnienie Państwu niezbędnej pomocy w zakresie efektywnej realizacji transakcji walutowych jak i długoterminowego, strategicznego zarządzania ryzykiem kursowym. FMCM jest podmiotem nadzorowanym przez KNF.

fmcm, waluty, transakcje, brokerzy, depozyty, raporty okresowe

Management & Consulting Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.


Popularna 4/6
02-473 Warszawa
MC Group Management & Consulting Group jest spółką matką Domu Inwestycyjnego. - Firma istnieje od 1995 roku, nieprzerwanie oferując najwyższą jakość swoich usług. - Od 2002 roku zajmuje się świadczeniem usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków z UE . - W 2005 roku zakres usług został poszerzony o „Corporate Finance”. - Obecnie firma oferuje usługi świadczone przez kilkunastu ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych. W latach 2005-2006 pozyskała dla swoich klientów z funduszy unijnych ponad 62 mln PLN. Osiągnięcia w 2007: - 4 miejsce w kategorii pozyskanej dotacji dla dużych firm w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Euroekspert”, - 7 miejsce w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Fundusze Europejskie”, - 9 miejsce w kategorii pozyskanej dotacji dla MSP w ogólnopolskim rankingu firm doradczych czasopisma „Euroekspert”.

Giełda, GPW, WSE, Newconnect, rynek, rynek kapitałowy, akcje, akcja, obligacje, emisja prywatna, IPO, doradztwo, wyceny, fuzje, przejęcia

Alternative Investment Services


Sycowska 44
51-319 Wrocław
Spółka Alternative Investment Services to niezależna firma monitorująca rynek inwestycji alternatywnych. Spółka rozpoczęła działalność pod koniec 2003 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym sektorem na świecie i w Polsce. W sferze jej zainteresowania znajdują się m.in. fundusze hedgingowe, fundusze private equity, fundusze nieruchomości, inwestycje na rynku forex, a także produkty strukturyzowane. Jej założyciele mają wieloletnie doświadczenie inwestycyjne na rynkach finansowych i szeroką wiedzę specjalistyczną w tym zakresie. Z własnego też doświadczenia znają dylematy, z jakimi boryka się w Polsce poszukujący niestandardowych rozwiązań inwestycyjnych zamożny inwestor indywidualny.

hedge, inwestycje, inwestycje alternatywne, fundusze, fundusze hedge, fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne, obligacje, akcje, forex, inwestycje kapitałowe, ryzyko inwestycyjne, giełda, waluty, fundusze nieruchomości

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.


Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Dlaczego warto otworzyć rachunek w Domu Maklerskim X-Trade Brokers? - jedno biuro maklerskie i dostęp do wszystkich rynków finansowych w jednym miejscu - one stop shop - waluty, towary, akcje, kontrakty, opcje giełdowe - Sidoma Trader - system transakcyjny działający w środowisku Java - dostęp z każdego komputera do rachunku inwestycyjnego - System transakcyjny XTB-Trader jest jedną z pierwszych polskojęzycznych aplikacji służących do handlu na rynku walutowym FOREX, powstałą we współpracy z jedną z renomowanych firm specjalizujących się we wdrażaniu elektronicznych systemów handlu. - Szczególną zaletą systemu jest bezpośredni dostęp do rynku. Pozwala to na śledzenie kursów walutowych on-line bez potrzeby zakupu drogich serwisów informacyjnych (Reuters, Bloomberg) oraz na zawieranie transakcji w bardzo prosty i szybki sposób. Rozwiązanie to pozwala unikać strat, które mogą powstawać w związku z oczekiwaniem na połączenie telefoniczne z Dealerem w banku. - X-Trade Brokers oferuje 24 godzinny handel przez 5 dni w tygodniu. - 24 godziny na dobę można zawierać transakcje telefonicznie poprzez Dealing room X-Trade Brokers . Jest to szczególnie istotne w przypadkach awarii systemu elektronicznego handlu lub braku dostępu do sieci przez Klienta. - Użytkownik XTB-Trader posiada także dostęp do rozbudowanych narzędzi do analizy technicznej. Wykresy w systemie są uaktualniane na bieżąco. - Kolejną bardzo ważną zaletą aplikacji jest cena jej użytkowania. Oferując Państwu możliwość zawierania transakcji poprzez system XTB-Trader 4.0 zdecydowaliśmy się nie pobierać prowizji za otwarcie/zamknięcie pozycji. W przypadku zawierania transakcji walutowych w bankach klient standardowo płaci prowizję, której wielkość jest uzależniona od kilku parametrów jednakże dealer bankowy nie może sobie pozwolić na całkowitą rezygnację z prowizji. - W celu uatrakcyjnienia naszej oferty zastosowaliśmy także minimalne spready (różnica między ceną kupna i sprzedaży), która także jest kosztem dla graczy. W chwili obecnej posiadamy jedne z najwęższych spreadów w Polsce, dzięki czemu mają Państwo możliwość osiągnięcia zysków nawet w przypadku niewielkich zmian cen na rynku. - XTB-Trader 4.0 pozwala na zawieranie dowolnej liczby transakcji w ciągu dnia. Jest to bardzo ważny element dla graczy tzw. intra-day traders, którzy zawierają wiele transakcji w ciągu dnia. Ze względu na brak prowizji od otwarcia/zamknięcia pozycji jest to tym bardziej przyjazne narzędzie dla tego typu Graczy. - Zawierając transakcje w bankach klient posiada zazwyczaj dzwignię około 1:10 – 1:30, natomiast w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. dzięki depozytowi wynoszącemu 1% wartości kontraktu, dzwignia wynosi 1:100. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość otwierania znacznie większej liczby kontraktów przy mniejszym zaangażowaniu kapitału. - W aplikacji do handlu Klient po otwarciu pozycji może na bieżąco śledzić wartość portfela i w dowolnym momencie zamknąć pozycje. Dzięki bankowości internetowej składając dyspozycję wypłaty środków z rachunku, X-Trade Brokers jest w stanie dokonać wypłaty niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji. - Aplikacja XTB-Trader 4.0 posiada kilka typów zleceń, które ułatwiają handel i pozwalają na stosowanie różnorodnych strategii. Wszystkie typy zleceń są dozwolone dla kontraktów opiewających na 0.1 lotu (10.000 jednostek waluty bazowej). - System XTB-Trader 4.0 posiada możliwość hedgingu. Polega to na możliwości bezprowizyjnego zabezpieczania otwartych pozycji. - Minimalna wartość transakcji wynosi 10.000 jednostek w przeciwieństwie do innych platform, gdzie jest wart zazwyczaj 100.000 jednostek waluty bazowej. - Jeżeli wartość portfela osiągnie 50% wartości depozytu początkowego na wszystkich otwartych pozycjach, wysyłane jest wezwanie do dopłaty. Najbardziej stratne pozycje są automatycznie zamykane w przypadku gdy wartość portfela spadnie do 30% wartości depozytu początkowego. Tego typu rozwiązanie pozwala na zachowanie dodatniego stanu rachunku w przypadku niekorzystnych zmian cen na rynku. - Jedną z najciekawszych opcji programu XTB-Trader 4.0 jest możliwość trzymania otwartej pozycji przez 12 miesięcy. Jest to korzystne dla graczy, którzy nastawiają się na handel długoterminowy oraz dla przedsiębiorstw stosujących hedging. -Aplikacja zawiera opcje generowania różnego rodzaju raportów okresowych. - Depozyty są przechowywane w polskim banku bez konieczności wysyłania pieniędzy za granicę jak to ma miejsce w przypadku innych brokerów działających na polskim rynku. - Rozliczenia prowadzone są w PLN. - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oświadcza, że poza spreadem nie ma żadnych dodatkowych kosztów zawierania transakcji, ani innych ukrytych prowizji.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., transakcje, brokerzy, depozyty, raporty okresowe

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.


Wołoska 18
02-675 Warszawa
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest największym i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym. Oferujemy wszelkie usługi związane z pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym, począwszy od otwarcia rachunku inwestycyjnego poprzez realizację transakcji. Ten sam zakres oferty dotyczy rynku terminowego i obrotu instrumentami pochodnymi. Naszym atutem jest profesjonalizm i kompleksowość usług.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., rynek kapitałowy, papiery wartościowe, rynek wtórny, rachunek inwestycyjny, transakcje, rynek terminowy

Beskidzki Dom Maklerski


Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna jest jednym z nielicznych prywatnych, niebankowych pośredników na rynku usług maklerskich. Ma ugruntowaną pozycję i markę oraz solidne zaplecze kapitałowe. Przez inwestorów jest postrzegany jako podmiot elastycznie reagujący na zapotrzebowania rynku. Takie podejście najlepiej oddaje nasza misja. Realizując tak zdefiniowaną misję firmy, BDM S.A. świadczy pełen zakres usług maklerskich, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym: - usługi brokerskie (obrót giełdowy, jednostki TFI) - zarządzanie portfelami inwestycyjnymi - usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej - usługi analityczne Nasze usługi dostępne są w 15 punktach obsługi klienta, za pośrednictwem telefonu oraz sieci Internet.

Beskidzki, Dom, Maklerski, Rachunek, inwestycyjny, Akcje, Kontrakt, Terminowy, Biuro, Maklerskie, Usługi, Maklerskie, Notowania, Bankowość, Inwestycyjna

Dom Maklerski PKO BP


Puławska 15
02-515 Warszawa
Aby korzystać z możliwości pomnażania oszczędności na rynku kapitałowym niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, składającego się z rachunku papierów wartościowych na którym ewidencjonowane są wszystkie transakcje zawierane przez inwestora oraz rachunku pieniężnego, za pomocą którego realizowane są wszelkie dyspozycje pieniężne związane z obrotem papierami wartościowymi i prawami pochodnymi. Rachunek inwestycyjny otwierany jest bezpłatnie po podpisaniu Umowy o świadczenie usług brokerskich. Podpisanie Umowy z Domem Maklerskim PKO BP stwarza możliwość jednoczesnego dostępu do: - Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) która umożliwia inwestowanie w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, warranty, certyfikaty inwestycyjne - Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) akcji i obligacji - Warszawskiej Giełdzie Towarowej (WGT S.A.), na której klient inwestuje w kontrakty terminowe Szeroki wachlarz instrumentów dostępnych na rynkach kapitałowych począwszy od akcji, poprzez obligacje oraz instrumenty pochodne pozwala każdemu inwestorowi na optymalny wybór inwestycji w zależności od indywidualnego doświadczenia, horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu akceptowanego ryzyka. Obsługa Inwestorów prowadzona jest: - w Punktach Obsługi Klientów (POK) - telefonicznie - przez internet z wykorzystaniem aplikacji Supermakler Aby zapewnić jak najlepsze warunki obsługi Dom Maklerski PKO BP oferuje szereg usług dodatkowych, takich jak: - kredyt na zakup papierów wartościowych oraz krótkoterminowy udzielany na okres nie dłuższy niż 3 dni - kredyt z odroczonym terminem płatności - zlecenia do dyspozycji maklera (DDM) - transakcje pakietowe - bezpośredni dostęp do serwisów informacyjnych - indywidualną opiekę maklera

Giełdy Papierów Wartościowych, kredyt, transakcje pakietowe, Kredyty, Fundusze, Doradztwo

Millennium Dom Maklerski S.A.


Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Millennium Dom Maklerski Klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, poszukujących możliwości lokowania nadwyżek finansowych na rynku wtórnym obsługuje Pion Sprzedaży wraz z siecią 14 Punktów Obsługi Klienta. Oferta Pionu Sprzedaży obejmuje w szczególności: - atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego, - linie kredytowe na zakup papierów wartościowych, - liczne oferty nowych emisji akcji i obligacji sprzedawanych na rynku pierwotnym. Pion Sprzedaży czuwa również nad sprawą realizacją zleceń składanych przez naszych Klientów. Usługa Pionu Zarządzania Aktywami kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zainteresowanych efektywnym lokowaniem aktywów na rynku kapitałowym i dysponujących środkami na stworzenie samodzielnego portfela. Kolejnym obszarem aktywności Millennium Domu Maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne. Stworzony w celu realizacji tych potrzeb Pion Doradztwa i Analiz zajmuje się udzielaniem inwestorom daleko idącej pomocy w prowadzeniu własnych inwestycji na rynku kapitałowym. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług stworzyliśmy zespół młodych, doskonale wykształconych ludzi - profesjonalistów rynku kapitałowego. W chwili obecnej Millennium Dom Maklerski zatrudnia 161 pracowników, w tym 28 licencjonowanych maklerów papierów wartościowych i 5 doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu.

dom, maklerski, inwestycyjny, millennium, milleninumdm, rynek, giełd, inwestować, inwestowanie, komentarz, poranny, kasowy, terminowy, praw, akcje

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon