Wynik wyszukiwania dla hasła:

POLSKA

Witaj w bazie firm i instytucji finansowych. Baza powstała z myślą o użytkownikach portalu kredytGO.pl a jej celem jest ułatwienie odszukania firm i instytucji finansowych. Pomóż innym odnaleźć Twoja firmę i dodaj lub zaktualizuj swoje dane w bazie.

MasterCard Europe, Przedstawicielstwo w Polsce


Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
O MasterCard W ciągu ostatnich 40 lat sposób, w jaki tak zwykli ludzie, jak i firmy, płacą za potrzebne im towary i usługi zmienił się diametralnie. Powstanie i rozwój sektora płatności elektronicznych przyczyniły się do tego, że wzrost gospodarczy przynosi widoczne korzyści ludziom w każdym zakątku świata. Od narodzin kart kredytowych, po bezstykowe i bezprzewodowe płatności oferowane dzisiaj, MasterCard zawsze jako wiodący system płatniczy stymulował rozwój sektora kart płatniczych. MasterCard umożliwia przeprowadzanie transakcji handlowych na całym świecie i wspiera procesy płatnicze, tak, aby handel stawał się łatwiejszy, szybszy, bardziej jednolity, bezpieczniejszy i bardziej opłacalny dla wszystkich zainteresowanych stron. Historia MasterCard rozpoczyna się w roku 1966. Wtedy to grupa banków stworzyła stowarzyszenie członkowskie, które później zmieniło się w firmę MasterCard. W 1968 roku firma weszła na rynki w Meksyku, Japonii i Europie, w ten sposób od samego początku budując pozycję wiodącego światowego systemu płatniczego. W latach 80. firma MasterCard wzmacniała pozycję, wprowadzając płatności elektroniczne, na nowe rynki na całym świecie. W tym czasie firma MasterCard wydała pierwszą kartę płatniczą w Chińskiej Republice Ludowej, a także we współpracy z firmą Europay International - pierwszy prawdziwie globalny sieciowy program debetowy pod nazwą Maestro. Kolejne lata przyniosły rozpowszechnienie płatności elektronicznych. Firma MasterCard wykorzystała tę zmianę w zachowaniach konsumentów, wprowadzając nowe technologie, zwiększające wygodę, szybkość i jakość transakcji. MasterCard rozpoczął również kampanię reklamową „Bezcenne” (Priceless®), która buduje wizerunek marki konsumenckiej i oddaje podejście firmy do użytkowników kart MasterCard. Pokazując nową filozofię pracy na rzecz partnerów biznesowych, w 2001 roku MasterCard wprowadził program MasterCard Advisors, oferujący im i innym instytucjom sektora płatniczego innowacyjne usługi doradcze. W tym samym roku MasterCard zakończył usprawnianie swej najnowocześniejszej sieci, zwiększając jej możliwości dotyczące szybkiego i bezpiecznego przetwarzania transakcji na całym świecie. MasterCard wprowadził także zmiany strukturalne wewnątrz firmy. W 2002 roku miała miejsce integracja z Europay International, w wyniku której powstała jednolita globalna struktura korporacyjna z prywatnymi udziałami. Do 2005 roku firma MasterCard wypracowywała nową strategię, skoncentrowaną na użytkowniku kart systemu MasterCard, która łączy potencjał doradczy i zdolność przetwarzania transakcji z długoletnią rolą systemu jako franszyzodawcy. Ten trójdzielny model biznesowy pozycjonujący firmę jako franszyzodawcę, system przetwarzający transakcje i firmę doradczą stał się podstawą do kolejnych zmian wprowadzonych w 2006 roku. Model zarządzania firmą zmieniono na bardziej przejrzysty, miała także miejsce pierwsza publiczna oferta akcji firmy. W chwili obecnej MasterCard Worldwide realizuje swoją strategię, oferując unikatowe połączenie wiedzy, doświadczenia i znajomości rynku oraz ujednoliconych na całym świecie zasobów, które wykorzystuje do podnoszenia wartości swych usług. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, MasterCard stale angażuje się w rozbudowę i unowocześnianie portfolio swych produktów i usług.

MasterCard Polska, promocje karty kredytowej, karty kredytowe, karty debetowe, karty prezentowe, karty kredytowe na paliwo

ING Commercial Finance Polska S.A.


Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Oferta W ING Commercial Finance Polska S.A. tworzymy produkty dla najbardziej wymagających. Dopasowujemy produkty do zmieniających się potrzeb tak, aby osiągali Państwo maksimum satysfakcji ze współpracy z nami. Nasze oferta jest przygotowywana indywidualnie dla każdego Klienta, a jej ostateczny kształt zależy od wielu czynników. Trzeba pamiętać, że na cenę usługi faktoringowej wpływają takie elementy jak: - wartość oraz ilość nabywanych faktur, - okres finansowania faktur, - poziom przejmowanego ryzyka, - pracochłonność obsługi, - ryzyko transakcji handlowych. Z tych względów wiele elementów produktu, poczynając od ceny, a kończąc na konstrukcji danego produktu, ustalamy na podstawie negocjacji z Klientem.

ING, Commercial, Finance, Polska, S.A.

FINRACH PIOTR GIERCZYŃSKI


Śniadeckich 28/4
60-774 Poznań
Zakładanie, przekształcenia i likwidacja firm Czy zakładając swoja firmę, masz pewność, że dokonałeś optymalnego wyboru formy prawnej, zasad opodatkowania? Czy wiesz, że jeżeli w umowie spółki kapitałowej zabraknie zapisu o możliwości nie wypłacenia dywidendy udziałowcom, to urząd skarbowy może to zakwalifikować jako pożyczkę udzieloną spółce? To rodzi poważne następstwa podatkowe. Dostosowanie księgowości Często masz kłopoty z szybką odpowiedzią na następujące pytania: Finrach Kwalifikacjejaki mamy zysk na wyprodukowaniu jednostki danego produktu, Finrach Kwalifikacjeile wynosi koszt utrzymania danej jednostki organizacyjnej, Finrach Kwalifikacjeczy zysk z jednego rodzaju działalności nie finansuje innej - deficytowej, Finrach Kwalifikacjeczy zyski są tylko "na papierze" - wykazywane w rachunku zysków i strat, a pieniędzy nie widać - bo przepływy netto są ujemne, Finrach Kwalifikacjejakby kształtowały się wskaźniki ekonomiczne, gdyby wprowadzić zmiany, o których myślisz? Biuro rachunkowe Zapewniamy pełną obsługę polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych, wszelkich ewidencji koniecznych przy prowadzeniu działlaności gospodarczej, w tym kadrowo-płacowej i rozliczeń z ZUS. Mamy sprawnie funkcjonujący system kontroli wewętrznej polegający na podwójnym sprawdzeniu – raz przez osobę księgującą, drugi raz przez inną osobę sprawdzającą. Taki system pracy wyróżnia nas spośród innych biur rachunkowych i gwarantuje zminimalizowanie ewentualnych błędów. Posiadamy program komputerowy pozwalający, na wgląd on-line do swojej księgowości. Wnioski do UE Skorzystaj z pomocy finansowej Unii Europejskiej. Oferujemy pełną i profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa w sprawie wyboru odpowiedniego programu, poprawnego wypełnienia wniosku, sporządzenia odpowiedniego biznesplanu lub studium wykonalności, raportowania i rozliczenia dotacji. Nadzór księgowy Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia doświadczonego głównego księgowego, który nie tylko księguje, ale potrafi sporządzać plany finansowe, prognozy, rzetelne sprawozdania finansowe - zgodne z prawem bilansowym polskim i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - nie masz takiej osoby na etacie? Proponujemy nasz nadzór księgowy. Outsourcing Outsourcing - Usługowe doradztwo w zarządzaniu finansami "Zewnętrzny Dyrektor Finansowy" Nie masz na etacie specjalisty w zakresie zarządzania finansami? Nie musisz wydawać pieniędzy na utrzymywanie tego etatu – miesięczne wynagrodzenia, składki ZUS – to potwornie duże koszty! Możesz skorzystać z naszych usług wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba – to się na pewno opłaca. Biznesplany Biznesplan to nie sama idea lub pomysł na zrobienie dobrego interesu. To bardzo szczegółowa i pracochłonna analiza ekonomiczna, obejmująca sytuację majątkową i dotychczasową działalność gospodarczą, badania marketingowe dotyczące nowego przedsięwzięcia, prognozy finansowe dotyczące wszystkich kosztów oraz przychodów, ocena ryzyka wystąpienia możliwych do przewidzenia zagrożeń oraz ich wpływu na realizację planu, zestawienie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, obliczenie wskaźników ekonomicznych i na koniec przekonanie adresatów biznesplanu, że interes się powiedzie i warto zainwestować w ten plan pieniądze. Zasady współpracy W zależności od ilości dokumentów klient powinien dostarczyć nam wszystkie dokumenty w określonym umową terminie. Jeśli liczba dokumentów jest mniejsza niż 100 to zazwyczaj jest to 10 dzień miesiąca. W przypadku gdy liczba dokumentów jest znacznie większa przekazywanie następuje uzgodnionymi partiami. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez naszego upoważnionego pracownika.

finrach, dotacje, dotacje unii, europejskiej, biznesplany, biuro, biuro rachunkowe, rachunkowe, księgowe, outsourcing, wnioski, pomoc, warszawa, koszalin, poznań

El Doradca


Grunwaldzka 234
33-300 Nowy Sącz
Zakres usług: - Doradztwo podatkowe - Prowadzenie spraw przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi - Obsługa księgowo-podatkowa - Obsługa kadrowo-płacowa - Prowadzenie ksiąg handlowych - Opracowanie wniosków kredytowych biznes planów - Audyt podatkowy - Opracowanie opinii podatkowych

Nowy Sącz, małopolska, Leszczyńska Elżbieta, doradca podatkowy, podatek, biuro rachunkowe, księgowa, księgowość, podatki, adwokat, prawo, doradztwo, porada, audyt, opinia

CTN Polsk


Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Doradztwo w zarządzaniu i sporządzanie raportów zarządczych CTN Polska opracowuje raporty dla celów konsolidacyjnych i zarządczych, analizy finansowe oraz sporządza sprawozdania w języku francuskim i angielskim. Raporty te przygotowywane są zgodnie z wymogami naszych klientów, według ich wewnętrznych procedur, przy jednoczesnym zachowaniu polskich standardów księgowych. Doświadczenie w prowadzeniu księgowości zgodnie z polskimi przepisami oraz wieloletnia współpraca z podmiotami francuskimi i belgijskimi gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez CTN Polska usług oraz ich pełne dostosowanie do potrzeb i standardów inwestora zagranicznego. Dostarczając wiarygodnych danych dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej spółek, CTN Polska ułatwia równocześnie ich kontrolę i zarządzanie. Dla mniejszych struktur, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania filii spółek zagranicznych, proponujemy usługi użyczenia adresu i prowadzenia sekretariatu.

CTN Polska, Doradztwo w zarządzaniu, sporządzanie raportów, CTN

BPG Polska Audyt Sp. z o. o.


Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Pragniemy przybliżyć Państwu Grupę BPG i przedstawić obszary możliwej współpracy w Polsce i na świecie. Grupa BPG specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w doradztwie dla spółek i osób fizycznych w szczególności z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz finansów. BPG Polska sp. z o.o., współpracując z Grupą BPG w Niemczech i międzynarodową siecią spółek doradczych i audytorskich Kreston International, zapewnia kompleksową obsługę i wsparcie przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów. Atutem naszej grupy jest profesjonalizm pracowników merytorycznych a także ich indywidualne i pełne zaangażowania podejście do problemów Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z usług Grupy BPG.

BPG, Kreston Iternational, Audyt, doradztwo, prawo podtkowe, usługi doradcze, badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, business consulting, doradztwo podatkowe, Brejżek, Subzda, Radzio, Polska, Warszawa

Fortis Private Investments Polska S.A.


Fredry 8
00-097 Warszawa
Fortis Private Investments Polska SA jest domem maklerskim specjalizującym się w zarządzaniu aktywami Klientów na zlecenie. Prowadzimy działalność maklerską na polskim rynku kapitałowym od 1992 r. Działamy w linii biznesowej Commercial & Private Banking międzynarodowej grupy finansowej FORTIS. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Fortis Bank Polska S.A. Fortis Private Investments Polska S.A. zarządza aktywami Klientów od 1996 roku. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez licencjonowanych doradców posiadających ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego. Stworzyliśmy zespół specjalistów, których celem jest profesjonalna analiza oraz podejmowanie jak najlepszych decyzji inwestycyjnych. Wyniki ich pracy od lat plasują nas w czołówce najefektywniejszych instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami klientów. Oferta Fortis Private Investments Polska S.A. obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym. Naszym Klientom oferujemy możliwość inwestowania zarówno na rynku polskim jak i za granicą. Ponadto, dzięki ścisłej współpracy z Fortis Bank Polska S.A., nasi Klienci mogą liczyć także na kompleksową ofertę w zakresie produktów oszczędnościowych oraz kredytowych. Naszym Klientom oferujemy usługę zarządzania aktywami na zlecenie (zarządzanie portfelowe) oraz inwestycje w fundusze inwestycyjne. Klientom, którzy zainteresowani są większą dywersyfikacją swoich inwestycji umożliwiamy skorzystanie z szerokiej palety produktów i usług linii Private Banking Fortis, wywodzącej się z jednego z najstarszych i najbardziej znanych banków inwestycyjnych w Europie (MeesPierson). Dzięki współpracy z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi nasi Klienci mają także dostęp do szerokiej gamy zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Każdego dnia naszym Klientom dajemy możliwość czerpania korzyści z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Dzięki spotkaniom z doradcami inwestycyjnymi nasi Klienci otrzymują kompleksowe informacje i rekomendacje dotyczące swoich inwestycji. Stawiamy do Państwa dyspozycji kwalifikacje Fortis Private Investments Polska S.A. Nasze atuty to: - Doświadczenie - zarządzamy aktywami klientów od 1996 r. - Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców pracujących w instytucjach rynku kapitałowego od 1992 r. - Dostęp do szerokiej palety produktów i usług linii Private Banking Fortis - Możliwość skorzystania z usług dodatkowych, takich jak doradztwo finansowe - Aktywa w zarządzanie powierzyło nam już ponad 600 klientów zarówno indywidualnych jak i instytucji

Fortis Private Investments Polska S.A., dom maklerski, FPIP, zarządzanie aktywami, Fortis, inwestycje na rynku kapitałowym, zarządzanie portfelowe, inwestycje, fundusze

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon