Wynik wyszukiwania dla hasła:

AUDYT PODATKOWY

Witaj w bazie firm i instytucji finansowych. Baza powstała z myślą o użytkownikach portalu kredytGO.pl a jej celem jest ułatwienie odszukania firm i instytucji finansowych. Pomóż innym odnaleźć Twoja firmę i dodaj lub zaktualizuj swoje dane w bazie.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Andrzej Naskrętski


Strońska 11/17
50-540 Wrocław
Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w szczególności ukierunkowane na: - planowanie podatkowe, tzn. wypracowywanie optymalnych rozwiązań dla     planowanych projektów lub transakcji Klienta, - pełne i profesjonalne doradztwo prawno-podatkowe (bieżące, strategiczne) mające na celu zapewnienie bezpiecznego i najkorzystniejszego zachowania się Klienta, - doradztwo przy wyborze optymalnych działań restrukturyzacyjnych Klienta (połączenia, podziały, przekształcenia, aporty), - audyt podatkowy przeprowadzany u Klienta, - reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowań i kontroli podatkowych, w tym przed sądami administracyjnymi, - problematykę cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, - wszechstronną analizę wybranych zagadnień prawno-podatkowych, - monitoring zamian podatkowych wpływających na otoczenie prawno-podatkowe Klienta. Ponadto Kancelaria stale współpracuje z Kancelariami Radców Prawnych oraz rzeczoznawcami z terenu Wrocławia.

Andrzej, Naskrętski, Kancelaria, doradztwo, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy

MMR Consulting Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego


Konduktorska 4 lok. 32
00-775 Warszawa
„Menedżerowie mają rozwiązania dla każdego problemu a urząd ma problem z każdym rozwiązaniem”. Te słowa Guentera Hartkopf’a wyjątkowo trafnie oddają podejście polskiego aparatu skarbowego. Główną rolą menedżera w przedsiębiorstwie jest rozwiązywanie określonych problemów i dokonywanie właściwych wyborów. Skutkiem tych wyborów są również odpowiednie konsekwencje finansowe. Często zdarza się, że rozwiązania korzystne dla przedsiębiorstwa z gospodarczego punktu widzenia są nie do zaakceptowania z punktu widzenia skutków podatkowych, lub grożącego ryzyka podatkowego. Szczególnie w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zatem jednym z elementów przyjęcia lub odrzucenia danego rozwiązania gospodarczego powinna być analiza ewentualnych skutków i ryzyka podatkowego. W tym celu oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego świadczone w różnym zakresie i formie, w szczególności: - Opinie podatkowe, - Audyt podatkowy, - Konsultacje bieżące, - Stały nadzór podatkowy, - Optymalizacja podatkowa, - VAT compliance, - Usługi w zakresie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.

MMR, doradztwo, podatki, doradztwo podatkowe, Opinie podatkowe, Audyt podatkowy, Konsultacje bieżące, Stały nadzór podatkowy, Optymalizacja podatkowa, VAT compliance

Witold Missala Doradca Podatkowy


Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Oferujemy następujący zakres usług: - księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) - podatkowa księga przychodów i rozchodów - zryczałtowany podatek dochodowy - zobowiązania płatnika podatku dochodowego (płace) - rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych - reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym - audyt podatkowy - doradztwo podatkowe

Witold Missala, doradca podatkowy, doradztwo podatkowe, księgi rachunkowe, księgowość, audyt podatkowy, księga przychodów i rozchodów, PIT, CIT, VAT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego S.C.


Długa 11/1
80-827 Warszawa
Krzysztof Kunowski- doradca podatkowy nr ewid. 03019 i dr Kalina Kunowska - doradca podatkowy nr ewid. 03020 wpisani na krajową listę doradców podatkowych (Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych - Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 29 poz. 134/97) prowadzą Kancelarię Doradztwa Podatkowego od lutego 1992 roku. Pierwotnie była to Kancelaria Doradztwa Podatkowego spółka z o.o., obecnie działamy w formie spółki cywilnej. Od blisko już 12 lat rozwiązujemy wiele skomplikowanych problemów naszych klientów z zakresu zobowiązań podatkowych. Nasza Kancelaria przez wiele lat obok obsługi czysto doradczej zajmowała się również szkoleniami z zakresu księgowości i obsługi podatkowej, obsługi komputerowych programów finansowych, prowadziła Biuro Biegłego Rewidenta, Biuro Rachunkowe oraz jako placówka oświatowa Studium Doradztwa Podatkowego jak również Wydawnictwo Naukowe. Piszemy opinie i ekspertyzy z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego, udzielamy porad ustnych, przeprowadzamy audyt podatkowy, reprezentujemy interesy naszych klientów przed organami administracji skarbowej oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dodatkowo od wielu lat zajmujemy się dydaktyką wykładając w Studium Doradztwa Podatkowego, w Katedrze Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz prowadząc wiele szkoleń również dla pracowników organów podatkowych. - "Sami o Sobie" - artykuł zamieszczony w Forum Doradztwa Podatkowego (2002r.). - Akt powołania Kaliny Kunowskiej na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjej do Spraw Doradztwa Podatkowego - Akt powołania Krzysztofa Kunowskiego na członka Rady Konsultacyjnej "Forum Doradców Podatkowych" - Certyfikat przystąpienia do Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich (STEP) - Pełnomocnictwo do reprezentowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych przed organami rządowymi i samorzadowymi - Wybór na kandydata do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego III kadencji - Skład organów Izby Doradców Podatkowych - Fragment Protokołu, Pierwszego posiedzenia Zarządu Regionalnego Oddziału Izby Doradców Podatkowych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu 10 maja 2002r.

obsługa podatkowa, audyt podatkowy, opinie i ekspertyzy na piśmie, szkolenia i warsztaty podatkowe, Krzysztof Kunowski, dr Kalina Kunowska, doradca podatkowy

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon