Wynik wyszukiwania dla hasła:

INWESTOR

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Rejtana 17
02-516 Warszawa
Strategia inwestycyjna Fundusz Investor FIZ daje możliwość inwestowania na wielu rynkach w różne klasy instrumentów finansowych. Wyboru inwestycji dokonują zarządzający funduszem, tak aby fundusz przynosił zyski niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Taka formuła funduszu zdejmuje z inwestorów obowiązek i ryzyko wyboru profilu funduszu inwestycyjnego oraz momentu jego kupna/sprzedaży w celu zmiany strategii inwestycyjnej. Instrumenty finansowe Fundusz wykorzystuje akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Akcje - ich udział w portfelu jest regulowany, wzrasta na okres hossy, przed nadchodzącą dekoniunkturą ich udział jest redukowany lub/i zamieniane są na akcje spółek defensywnych. Instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) - dają ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumenty pochodne są wykorzystywane w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, dają możliwość korzystania z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

investors, investors tfi, investors tfi sa, investors dm, inwestors, tfi, fundusz inwestycyjny, fundusze inwestycyjne, investor, investor fiz, investor gold, investor bir, investor lbo, fund, inwestycje

Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS sp. z o.o.


Ogrodowa 72/74
91-071 Łódź
Capitis jest polską spółka założoną w listopadzie 2005 r. w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz doradczej. Nasza działalność Spółka prowadzi działalność doradczą, koncentrując się na pozyskiwaniu Klientów spośród małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętej bankowości inwestycyjnej. Naszym celem jest pozyskiwanie dla Klientów finansowania poprzez przygotowanie odpowiedniego instrumentu finansowego a następnie sprzedanie go inwestorom lub pozyskanie dla Klienta inwestora finansowego w postaci funduszu venture capital lub pozyskanie inwestora branżowego. W szczególności, uwzględniamy w procesie plasowania instrumentów finansowych wśród inwestorów finansowych możliwości, jakie oferuje publiczny rynek papierów wartościowych. Działalność Spółki obejmuje: - opracowanie strategii finansowania - opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych - doradztwo w zakresie przekształceń struktury zmierzających do ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania - doradztwo w zakresie pozyskania finansowania poprzez instrumenty dłużne (w tym w szczególności poprzez emisję obligacji) - doradztwo i koordynacja prac w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów finansowych lub branżowych - usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć z udziałem innych podmiotów oraz organizacja finansowania tych procesów - zarządzanie procesem przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych Capitis posiada doświadczenie w kreowaniu i plasowaniu wśród inwestorów finansowych produktów inwestycyjnych opartych o publiczny rynek papierów wartościowych.

Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS, fundusz, inwestowanie, inwestycje, inwestycja, kapitał, kapitałowy, venture capital, inwestor

INWESTOR Doradztwo Finansowo - Kredytowe


Rysia 1
87-100 Toruń
Doradztwo finansowe i ekonomiczne - prognozowanie sprawozdań finansowych, - sporzadzanie biznes planów,studiów wykonalności projektó inwestycyjnych, - analizy finansowe i ekonomiczne, - rekomendacja najlepszych źródeł finansowania, - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania, - negocjacje z instytucjami finansowymi.

przemyslaw pawlak, pawlak, inwestor, inwestycja, inwestycje, doradztwo finansowe, doradztwo, doradztwo ekonomiczne, studia wykonalnosci, kredyty, uzyskiwanie kredytow, pieniadz, pieniadze, money, fundusze

KBC Securities


Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
KBC Securities Oddział w Polsce to część międzynarodowego banku inwestycyjnego KBC Securities. Zapewniamy inwestorom kompleksowe i dostosowane do ich potrzeb, strategiczne i transakcyjne doradztwo finansowe oraz wsparcie analityczne, jak również bieżącą obsługę w zakresie dokonywanych przez nich transakcji na publicznym i prywatnym rynku kapitałowym. Tworzymy unikalne rozwiązania dla klientów w oparciu o trzy komplementarne działy: - Dom Maklerski - świadczy usługi na rzecz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie pośrednictwa w obrocie maklerskimi instrumentami finansowymi poprzez własną ogólnokrajową sieć 17 Punktów Obsługi Klienta. Dajemy również możliwość otwarcia rachunku inwestycyjnego w sieci ponad 300 placówek Kredyt Banku - Corporate Finance - finansowe doradztwo strategiczne i transakcyjne przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, strukturyzacji i organizacji finansowania, ofertach publicznych spółek i wykupach menedżerskich - Dział Analiz - wspomaganie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie analiz, rekomendacji i bieżących komentarzy na temat spółek giełdowych Posiadamy doświadczony i kreatywny zespół. Zapewniamy wysokiej jakości usługi, spełniajace najwyższe międzynarodowe standardy. Posiadamy nowoczesną infrastukturę oraz internetową platformę transakcyjną, którą staramy się stale rozszerzać.

KBC Securities, bank inwestycyjny, dom maklerski, inwestor indywidualny, obsługa klienta, rachunek inwestycyjny, corporate finance, doradztwo startegiczne, fuzje, przejecia przedsiebiorst, strukturyzacja, analiza, spółki giełdowe

Dom Maklerski BZ WBK


Wolności 15
60-967 Poznań
Dom Maklerski BZ WBK jest najlepszym i jednym z największych brokerów na polskim rynku. Nasze atuty: - jedyny mobilny serwis dla inwestorów giełdowych Tylko u nas możesz inwestować w pełni mobilnie. Aby lokować pieniądze na giełdzie wystarczy Tobie nowoczesny telefon komórkowy albo palmtop. Inwestycje te możesz realizować dzięki serwisowi "Inwestor mobile", który jest "młodszym bratem" naszego internetowego serwisu transakcyjnego "Inwestor online". - DM BZ WBK najlepiej obsługuje Klientów w sieci „Gazeta Prawna” (25.02.2008) opublikowała raport, z którego wynika, że „Dom Maklerski BZ WBK ma serwis internetowy najbardziej przyjazny klientom.” - profesjonalna pomoc Klienci DM BZ WBK mogą liczyć na różnorodne darmowe materiały analityczne przydatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Są to opracowania sporządzone przez naszych specjalistów, cieszących się zaufaniem inwestorów. - unikatowe usługi Tylko u nas możesz otrzymywać alerty cenowe, czyli SMS-y z informacjami giełdowymi. Tylko w DM BZ WBK możesz na bieżąco śledzić sytuację na giełdach amerykańskich i od razu inwestować przez Internet. - możliwość wyboru planu taryfowego Wyłącznie w DM BZ WBK możesz wybrać plan taryfowy – standardowy lub internetowy i samodzielnie zdecydować, który wariant Taryfy opłat i prowizji jest dla Ciebie korzystniejszy.

Dom Maklerski BZ WBK, broker, inwestor giełdowy, inwestor mobile, inwestor on-line, prowizja

Millennium Dom Maklerski S.A.


Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Millennium Dom Maklerski Klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, poszukujących możliwości lokowania nadwyżek finansowych na rynku wtórnym obsługuje Pion Sprzedaży wraz z siecią 14 Punktów Obsługi Klienta. Oferta Pionu Sprzedaży obejmuje w szczególności: - atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego, - linie kredytowe na zakup papierów wartościowych, - liczne oferty nowych emisji akcji i obligacji sprzedawanych na rynku pierwotnym. Pion Sprzedaży czuwa również nad sprawą realizacją zleceń składanych przez naszych Klientów. Usługa Pionu Zarządzania Aktywami kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zainteresowanych efektywnym lokowaniem aktywów na rynku kapitałowym i dysponujących środkami na stworzenie samodzielnego portfela. Kolejnym obszarem aktywności Millennium Domu Maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne. Stworzony w celu realizacji tych potrzeb Pion Doradztwa i Analiz zajmuje się udzielaniem inwestorom daleko idącej pomocy w prowadzeniu własnych inwestycji na rynku kapitałowym. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług stworzyliśmy zespół młodych, doskonale wykształconych ludzi - profesjonalistów rynku kapitałowego. W chwili obecnej Millennium Dom Maklerski zatrudnia 161 pracowników, w tym 28 licencjonowanych maklerów papierów wartościowych i 5 doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu.

dom, maklerski, inwestycyjny, millennium, milleninumdm, rynek, giełd, inwestować, inwestowanie, komentarz, poranny, kasowy, terminowy, praw, akcje

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon