Wynik wyszukiwania dla hasła:

KADRY

Witaj w bazie firm i instytucji finansowych. Baza powstała z myślą o użytkownikach portalu kredytGO.pl a jej celem jest ułatwienie odszukania firm i instytucji finansowych. Pomóż innym odnaleźć Twoja firmę i dodaj lub zaktualizuj swoje dane w bazie.

BPH


Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Bank BPH jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym. Dzięki innowacyjnym technologiom i umiejętnościom pracowników zapewnia on klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i innym klientom instytucjonalnym nowoczesne narzędzia zarządzania finansami. Celem Banku BPH jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania oraz satysfakcji klientów i akcjonariuszy. Chcemy być: -"bankiem pierwszego wyboru" dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw; - partnerem dla średnich i dużych przedsiębiorstw; - aktywną i innowacyjną instytucją w zakresie operacji skarbowych, a także działalności maklerskiej i zarządzania aktywami; - bankiem z innowacyjnym i efektywnym zapleczem, w tym w szczególności: operacji, zarządzania finansowego i zasobami kadrowymi. Przewaga konkurencyjna Banku BPH wynikać będzie z: - silnej orientacji na klienta: tworzenia długoterminowej lojalności i trwałych relacji z klientami; - konkurencyjnej oferty: komplementarnej i dopasowanej do specyfiki Klienta, o wysokiej jakości i efektywności procesu świadczenia usług; - nowoczesnego systemu dystrybucji zapewniającego wzrost efektywności sprzedaży w oparciu o: - ogólnopolski zasięg działania, - wykorzystanie głębokiej znajomości rynków lokalnych i zastosowania modelu "multichannel management", łączącego funkcjonalnie sieć placówek z kanałami alternatywnymi; - sprawnego systemu zarządzania procesami i ryzykiem finansowym - motywacyjnego modelu zarządzania zasobami kadrowymi, wspierającego realizację celów strategicznych.

Bank BPH, bank uniwersalny, klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, operacje skarbowe, makler, aktywa, multichannel management, zarządzanie, kadry

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Urszula Dobczyńska


Szczejkowicka 7
44-230 Bełk
Zakres świadczonych usług: 1. Księgi rachunkowe 2. Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów 3. Ewidencje Ryczałtowe 4. Ewidencje do celów podatku VAT 5. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych z najmu i dzierżawy 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT, PCC, NIP 7. Sporządzanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia 8. Sporządzanie dokumentacji płacowych - listy płac, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych 9. Rozliczanie składek na ubezpieczenia - ZUS wg programu PŁATNIK 10. Sporządzanie dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego 11. Świadczenie innych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: - Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, INTRASTAT - Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskanie refundacji z Biura Pracy - Sporządzanie wniosków kredytowych - Sporządzanie pism i podań do urzędów i instytucji 12 Sporządzanie rozliczeń rocznych

biuronet, biuro-net, dobczyńska, dobczynska, księgi, handlowe, biuro, rachunkowe, rachunkowość, księgowość, księgowa, podatki, biuro rachunkowe, analizy finansowe, księgi rachunkowe

Biuro Doradztwa Podatkowego


Dekerta 6
41-200 Sosnowiec
Oferujemy usługi w zakresie doradztwo podatkowe,księgowość,ZUS,kadry,płace.

księgowy, doradca, biuro, biura, rachunkowe, księgowa, podatkowego, podatki, podatkowy, podatkowymi, podatek, kadry, płace, akta, osobowe

Biuro Doradztwa Finansowego


Pl. Słowiański 15
65-069 Zielona Góra
Biuro moje specjalizuje się w kompleksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tejże obsługi zapewniam głównie: - doradztwo podatkowe, - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - prowadzenie ksiąg podatkowych, - prowadzenie spraw płacowych oraz rozliczeń z ZUS, - sporządzanie opinii i ekspertyz prawnopodatkowych, - reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi, - sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, - sporządzanie skarg do sądów administracyjnych. Staram się wykonywać swój zawód kierując się dobrem swoich klientów, sumiennie i rzetelnie, zgodnie z prawem, najlepszą wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

finanse, podatki, rachunki, biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe, konsultacje, prawo, obsługa prawna, biznes plany, biznesplan, business-plan, urzšd skarbowy, urzad skarbowy, zus

AW CONSULTING Sp. z o.o.


Pułaskiego 21
62-800 Kalisz
Proponujemy także szeroki wachlarz badań psychologicznych Państwa pracowników i kandydatów do pracy. Naszym klientom gwarantujemy pełną dyskrecję w działaniu oraz rzetelność i obiektywność w doborze kadr. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Firma AW Consulting Sp. z o.o. posiada zespół doskonałych fachowców, który poprowadzi pełną lub uproszczoną księgowość Państwa Firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Prowadzenie bieżącej kontroli dokumentacji księgowej - Terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań firmy - Kontrola terminowości regulowania zobowiązań wobec budżetu - Udzielanie opinii - ekonomicznych i podatkowych w celu poprawienia efektywności gospodarowania OBSŁUGA KADROWA Usługa ta obejmuje prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie pełnej dokumentacji zatrudniania, prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności, zgłoszenia do ZUS, przygotowywanie list płac oraz monitorowanie działań pod kątem ich zgodności z prawem. Proponujemy zestaw wszystkich usług w pakiecie, lub dowolnie wybranych np. przygotowywanie list płac dla niektórych pracowników firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Utajnienie wysokości zarobków wobec pracowników firmy - Możliwość ograniczenia zatrudnienia - Rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej - Doradztwo w zakresie prawa pracy DORADZTWO PERSONALNE REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW Usługa w zakresie rekrutacji polega na wyszukiwaniu w naszym banku kandydatów i poza nim potencjalnych kandydatów, spełniających wymagania danego stanowiska pracy, a następnie poddanie ich wnikliwemu postępowaniu selekcyjnemu. Rekrutacja i pełna selekcja są najbardziej efektywną i polecaną metodą doboru kadr, zwłaszcza na stanowiska kierownicze i specjalistyczne BADANIA PSYCHOLOGICZNE Usługa polega na przeprowadzeniu testów psychologicznych badających osobowość i inteligencję pracownika lub grupy pracowników oraz przedstawieniu wyników badań w formie opinii psychologicznej , a następnie omówienie wyników. Szczegółowe badania predyspozycji zawodowych i psychologicznych kandydatów ubiegających się o dane stanowisko pracy staje się coraz bardziej popularne. Wyniki badań psychologicznych pozwalają na pogłębienie wiedzy o kandydacie, poznanie jego sposobu funkcjonowania w środowisku pracy, możliwości i predyspozycji, a także identyfikacji możliwych obszarów problemów i konfliktów. Proponujemy także badania psychologiczne jako element doboru wewnętrznego w Państwa Firmie. Znajomość silnych i słabych stron zatrudnionej kadry pozwoli efektywniej wykorzystać posiadany potencjał ludzkich możliwości. Nasza opinia i rady konsultantów pomagają ustalić indywidualne ścieżki kariery, wskazać konieczne szkolenia, zlokalizować źródło niepowodzeń. OPIS STANOWISK PRACY Dla celów rekrutacji konieczne jest uprzednie sporządzenie opisu obsadzonego stanowiska pracy oraz opracowanie profilu kandydata. Opisy Stanowisk pracy są również niezbędne dla już zatrudnionych pracowników, gdyż zawarte w nich informacje ułatwiają komunikację wewnątrz Firmy, kontrolę wykonywanych zadań i do minimum ograniczają konflikty wywołane brakiem wiedzy pracownika na temat oczekiwań jego przełożonych. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN Oceny okresowe pracowników dokonywane są w wielu firmach, lecz często nie odnoszą oczekiwanych rezultatów. Dzieje się tak dlatego, że wykonują je osoby nie osiadające odpowiednich kwalifikacji. Tak przeprowadzona ocena wywołuje więcej szkody niż pożytku, zniechęcając pracowników i powodując wiele konfliktowych sytuacji. Prawidłowo skonstruowane i wdrożone systemy ocen służą następującym celom: - Korekcyjnym (poprawa tego, co obecnie jest niewłaściwe) - Stabilizującym ( zachęcanie do kontynuowania tego, co jest robione prawidłowo) - Rozwojowym ( do czego oceniany powinien zmierzać w przyszłości). Z punktu widzenia pracodawcy okresowa ocena pracownika wpływa na : - Ustalanie płacy i premii pracowników - Awanse - Zwolnienia - Określanie potencjału pracowników - Planowanie karier i awansów - Przesunięcia pracowników na inne stanowiska - Opracowywanie programów kształcenia - Kontrolę kosztów - Korzyści dla Państwa Firmy: Nie angażowanie własnych pracowników w żmudne i czasochłonne działania związane ze wstępną fazą procesu rekrutacyjnego ( publikacja ogłoszeń, telefony, faxy, podróże służbowe, weryfikacja dokumentów) - Ograniczenie prawdopodobieństwa popełnienia błędów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, czy oceniających - Wydatnie skrócenie czasu rekrutacji kandydatów - Pomoc w lepszym wykorzystaniu zatrudnionych pracowników - Szkolenie pracowników przez wysokiej klasy specjalistów UWAGA Firmy korzystające z usług AW Consulting Sp. z o.o. w zakresie rekrutacji pracowników otrzymają w formie promocji rabat cenowy za każde ogłoszenie prasowe wyemitowane za naszym pośrednictwem oraz bezpłatnie - treść i projekt graficzny ogłoszenia.

księgowość, doradztwo finansowe, doradztwo personalne, usługi księgowe, organizowanie szkoleń, kadry, administracja, szkolenia, porady prawne

ALFA


11 Listopada 71
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Biuro świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych od chwili rozpoczęcia działalności (powołania podmiotu) do chwili jej zakończenia (likwidacji podmiotu) w pełnym zakresie. Biuro świadczy usługi na rzecz indywidualnych osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych. - Działalność gospodarcza - Usługi księgowe - Płace, kadry i ZUS - Doradztwo podatkowe - Szkolenia

biuro doradztwa podatkowego, alfa, szmyt, alfa szmyt, Jastrzębie, Cieszyn, śląskie, doradztwo podatkowe, rachunkowość, pełna księgowość, podatek, podatki, usługi księgowe, płace, kadry

AbakWM


J. Conrada 63
31-357 Kraków
Świadczymy usługi w nastepujących dziedzinach: - Doradztwo podatkowe - Doradztwo gospodarcze - Prowadzenie ksiąg handlowych - Prowadzenie ksiąg podatkowych - Deklaracje bankowe - Deklaracje statystyczne - Kadry, płace, ewidencja ZUS

księgowość, biura rachunkowe, VAT, podatki, ulgi podatkowe, doradcy podatkowi, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze, księgi handlowe, księgi podatkowe, deklaracje, kadry, płace, ewidencja ZUS, ZUS

Biuro Usług Księgowych, Rozliczeń i Doradztwa Podatkowego A.R.TAX Andrzej Kępski


Staniewicka 12
03-310 Warszawa
Jesteśmy obecni na rynku usług księgowych od 1993 roku. W ciągu naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie, które poparte fachową wiedzą i znajomością obowiązujących przepisów pozwala oferować usługi na wysokim poziomie.Naszym podstawowym zakresem działalności jest obsługa firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz usługi doradztwa podatkowego. Indywidualne podejście do każdego klienta pozwala na przygotowaniem oferty dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności i ceny uwzględniającej jego możliwości. Nasze usługi stanowią kompleksowe rozwiązanie zagadnień związanychz prowadzeniem dokumentacji księgowej na potrzeby klienta, Urzędów Skarbowych, ZUS, Urzędów Statystycznych.

Księgi przychodów i rozchodów, Księgi rachunkowe, Ryczałt, Kadry, Płace, ZUS Reprezentacja w urzędach, Doradztwo podatkowe, Aktualne wskaźniki, Obliczanie odsetek podatkowych

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon