Wynik wyszukiwania dla hasła:

KONT

kontakt arvato services Polska Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o.


Kolejowa 150
62-064 Plewiska
faktoring pełny Naszą usługową specjalnością jest faktoring z pełnym zakresem obsługi, obejmującym zarówno finansowanie sprzedaży i zarządzanie należnościami, jak również przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców. Dzięki współpracy z nami, nasi Klienci mogą być pewni nie tylko tego, że otrzymają gotówkę już następnego dnia po zrealizowaniu sprzedaży, ale także zyskują gwarancję, że otrzymaneśrodki nie zostaną cofnięte nawet w razie problemów z wyegzekwowaniem zapłaty od ich odbiorców (tzw. brak regresu). Ponadto prowadzimy kompleksowe zarządzanie należnościami, obejmujące m.in. prowadzenie rozrachunków z odbiorcami naszych Klientów, bieżącą analizę ich zdolności płatniczej, monitowanie dłużników oraz przedsądowe i sądowe egzekwowanie zaległych płatności. Naszym Klientom na bieżąco przedstawiamy kompletne i szczegółowe raporty dotyczące aktualnego stanu rozliczeń, co znacząco wspomaga zarządzanie firmą.

Faktoring, Factoring, faktoring pełny, faktoring niepełny, bez regresu, należności, zarządzanie należnościami, monitoring należności, windykacja należności, windykacja, finansowanie, dyskonto faktur

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz


Al. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Doradztwo Kontrole skarbowe i podatkowe Opłata skarbowa Ordynacja podatkowa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Prawo pracy - Kodeks Pracy Porównanie umów o dzieło i zlecenie oraz umowy o świadczenie usług VI Dyrektywa

deklaracje, doradca podatkowy, Dyrektywy UE, IV Dyrektywa, Izba Skarbowa, kancelaria doradztwa podatkowego, kancelaria podatkowa, karta podatkowa, kontrole skarbowe, kontrole ZUS, koszty uzyskania przychodu, księgowo�ć, lider doradztwa, NIP, odliczanie VA

Firma Usługowo-Handlowa KONTO S.C.


Maczka 4
35-959 Rzeszów
OFEROWANE : - Usługi księgowe: - księgi handlowe, - podatkowe książki przychodów i rozchodów, - rozliczenia ZUS, - bizness plany, - doradztwo podatkowe, - zeznania podatkowe, - sprawozdania GUSU, - sprawy pracownicze, - reklama, - marketing

doradztwo, podatkowe, zeznania, prowadzenie, ksiąg, książka, przychodów, rozchodów, rozliczenia, ZUS, sprawozdania, GUS, pełna, księgowość, bizness

FPD Janusz Rynk


Al. IX Wieków Kielce 16/2
25-516 Kielce
Świadczymy usługi w zakresie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, - prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego, - prowadzenie rejestrów VAT, - sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych, - wyprowadzanie zaległości księgowych, - prowadzenie ewidencji środków trwałych, - prowadzenie ewidencji wyposażenia, - prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, oraz innych zgłoszonych przez klienta, - rozliczenia z ZUS, sporządzanie deklaracji, transmisja elektroniczna, - prowadzenie spraw pracowniczych, - rozliczenia roczne podatków, - porady i konsultacje w zakresie prawa podatkowego, - reprezentacja przed organami kontroli podatkowej, skarbowej, WSA oraz NSA, - inne wg indywidualnych potrzeb klienta. Świadcząc nasze usługi oferujemy Państwu pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

prowadzenie ksiąg rachunkowych, FPD, FPD Janusz Rynk, rejestrów VAT, skarbowej, WSA oraz NSA

Europartner


Luboszycka 36
45-020 Opole
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z sektora finansowego. Działając od 1999 roku zdobyliśmy sobie uznanie na rynku profesjonalnego doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego. Osiągnęliśmy to, z jednej strony, poprzez staranny dobór partnerów handlowych z sektora finansowego, a z drugiej strony, poprzez kierowanie się w naszej pracy fachowością, rzetelnością, sumiennością oraz spełniając surowe kryteria etyczne. Firma zawiera trwałe formy współpracy ze wszystkimi osobami pragnącymi zdobyć i wykonywać atrakcyjny zawód doradcy finansowo-ubezpieczeniowego. Dbałość o swoich współpracowników, powoduje że z każdym dniem umacnia się pozycja naszej firmy na rynku a współpracownicy zyskują bezpieczeństwo swojego zawodu, mają zagwarantowane terminowe rozliczenia finansowe, wiele dodatkowych środków motywacji oraz indywidualny system wynagradzania. Ponadto organizujemy w ramach firmy szereg szkoleń, seminariów dotyczących sposobów zatrudniania nowych współpracowników, metod ich prowadzenia i umiejętności motywowania. Strategia firmy opiera się na współpracy i dotyczy merytorycznej pomocy w rozwijaniu indywidualnych sieci sprzedaży otaczaniu opieką poszczególnych struktur oraz integracji środowiskowej i konsolidacji wszystkich jej współpracowników. Dnia 10 czerwca 1999 roku firma Europartner Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejesterze Sądowym pod nr 50132. W sierpniu 2003 roku firma otrzymała honorowy tytuł Partnera Strategicznego Generali.

europartner, ep, doradztwo, finansowe, finanase, fundusze, ofe, ike, indywidualne, konta, emerytalne, ubezpieczenia, majątkowe, na, życie

Inteligo


Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
MISJA INTELIGO Misją Inteligo jest dostarczanie klientom wygodnych i bezpiecznych rozwiązań codziennego "bankowania". Nasi klienci są aktywni, mobilni i ze wszech miar inteligentni. Ich inteligencja nas przyciąga i skłania do ciągłych poszukiwań oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań w dżungli podpisu cyfrowego, szyfrowania, bankowości mobilnej. NASZA MARKA TO: - inteligencja i prostota, - najnowsze technologie i rozwiązania w bankowości elektronicznej, - najbardziej intuicyjny system obsługi konta, - proste i wygodne produkty finansowe online, dopasowane do stylu życia użytkowników internetu, - lekka wersja serwisu transakcyjnego na telefony komórkowe, - stały dostęp do konta przez www i telefon, - bezpieczne zakupy przez internet z "Płacę z Inteligo", - minimum formalności i procedur.

Konto inteligo, kont, bank, polski, bank internetowy, konto internetowe

Toyota Bank Polska S.A.


Postępu 18b, Budynek Orion, III
02-676 Warszawa
Oferujemy unikalne rozwiązania w bankowości internetowej. Nasz system jest gotowy do obsługi Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bez żadnych wyjątków. Dajemy Ci dostęp do Twoich pieniędzy przez cały dzień, codziennie. Nasze usługi tworzymy w duchu kaizen, filozofii ustawicznego uczenia się i ulepszania. Dlatego mamy pewność, że zakładając u nas konto, nie będziesz szukał dalej - bo wiesz, co chcesz.

Karty płatnicze, Karta do konta, Karta kredytowa, Złota karta, Karta pożyczkowa, Konta, Konto osobiste, Konto wspólne, Oszczędzanie, Konto oszczędnościowe, Lokata, Plan oszczędzania, Pożyczanie, Kredyty samochodowe, Karta kredytowa

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy


Astronomów 5
80-299 Gdańsk
Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim, a swym zakresem obejmujące: 1. audyt ustawowy i kontraktowy - badania i przeglądy sprawozdań finansowych - audyt zewnętrzny wykorzystania funduszy UE - audyty i opinie biegłych wynikające z Kodeksu spółek handlowych - audyt finansowy i prawny (w tym wykonywany w ramach due diligence) - audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa - audyt naliczania wynagrodzeń - audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny - audyt systemu kontroli wewnętrznej 2. doradztwo podatkowe - odwołania od decyzji podatkowych - audyt podatkowy - opinie podatkowe - występowanie w imieniu podatnika o interpretację przepisow podatkowych - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli podatkowej 3. ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe - wyceny firm - biznes plany - opinie ekonomiczno – finansowe 4. rachunkowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych , w tym - sporządzanie sprawozdań wg.IFRS (MSR/MSSF) - podmiotów w likwidacji i upadłości istnieje możliwość dostępu "on line" do ksiąg prowadzonych przez biuro - nadzór nad księgami - pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości - naliczanie płac i rozliczenia z ZUS - pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych - przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych - doradztwo przy przejściu na pełną rachunkowość, łączeniu Spółek,itd - pozostałe doradztwo finansowo – księgowe 5. doradztwo dotyczące: - przekształceń form prawnych - łączenia i dzielenia spółek - sprzedaży i zakupu podmiotów gospodarczych 6. szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie: - ordynacji podatkowej (między innymi metody obrony w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz w postępowaniu odwoławczym) - podatków - rachunkowości

arches, audyt ustawowy, audyt kontaktowy, doradztwo podatkowe, ekspertyzy, analizy, rachunkowosc, szkolenia, podatki

Advanced Financial Solutions Sp. z o.o.


Pańska 73
00-834 Warszawa
Firmę AFS stworzyli profesjonaliści zajmujący się bankowością i finansami, którzy zauważyli, iż współpraca na linii firma–bank daleka jest od optimum biznesowego. Zapełnienie luki informacyjnej między otoczeniem a przedsiębiorstwem, jak również popularyzacja nowoczesnych instrumentów finansowych to idea, która towarzyszy AFS od momentu powstania. Misją firmy stało się dostarczenie przedsiębiorstwom niezbędnych narzędzi i usług do efektywnego zarządzania ryzykiem finansowym oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

afs, advanced financial solutions, doradztwo walutowe, doradztwo finansowe, waluty, forem, fx, derywaty, instrumenty, kalkulator, rynek finansowy, swapy, opcje, instrumenty pochodne

Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.


Puławska 107 VI p.
02-595 Warszawa
Xelion. Doradcy Finansowi posiada bogatą ofertę w zakresie produktów finansowych. W wyborze odpowiedniego portfela produktowego pomaga Doradca Finansowy Xelion. - fundusze inwestycyjne o różnym profilu ryzyka oraz wyspecjalizowane programy inwestycyjne, portfele asset, management oraz lokaty - Konto Xelion, walutowe rachunki bieżące oraz szeroka gama kart płatniczych - ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenia domów i mieszkań - kredyt mieszkaniowy ( hipoteczny i budowlano-hipoteczny) - Xelion Concierge

Xelion, Doradcy Finansowi, fundusze inwestycyjne, portfele asset, management, lokaty, Konto Xelion, walutowe rachunki bieżące, karty płatnicze, ubezpieczenia domów i mieszkań, kredyt mieszkaniowy, Xelion Concierge

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon