Wynik wyszukiwania dla hasła:

KONTA

Europartner


Luboszycka 36
45-020 Opole
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z sektora finansowego. Działając od 1999 roku zdobyliśmy sobie uznanie na rynku profesjonalnego doradztwa finansowo-ubezpieczeniowego. Osiągnęliśmy to, z jednej strony, poprzez staranny dobór partnerów handlowych z sektora finansowego, a z drugiej strony, poprzez kierowanie się w naszej pracy fachowością, rzetelnością, sumiennością oraz spełniając surowe kryteria etyczne. Firma zawiera trwałe formy współpracy ze wszystkimi osobami pragnącymi zdobyć i wykonywać atrakcyjny zawód doradcy finansowo-ubezpieczeniowego. Dbałość o swoich współpracowników, powoduje że z każdym dniem umacnia się pozycja naszej firmy na rynku a współpracownicy zyskują bezpieczeństwo swojego zawodu, mają zagwarantowane terminowe rozliczenia finansowe, wiele dodatkowych środków motywacji oraz indywidualny system wynagradzania. Ponadto organizujemy w ramach firmy szereg szkoleń, seminariów dotyczących sposobów zatrudniania nowych współpracowników, metod ich prowadzenia i umiejętności motywowania. Strategia firmy opiera się na współpracy i dotyczy merytorycznej pomocy w rozwijaniu indywidualnych sieci sprzedaży otaczaniu opieką poszczególnych struktur oraz integracji środowiskowej i konsolidacji wszystkich jej współpracowników. Dnia 10 czerwca 1999 roku firma Europartner Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejesterze Sądowym pod nr 50132. W sierpniu 2003 roku firma otrzymała honorowy tytuł Partnera Strategicznego Generali.

europartner, ep, doradztwo, finansowe, finanase, fundusze, ofe, ike, indywidualne, konta, emerytalne, ubezpieczenia, majątkowe, na, życie

Toyota Bank Polska S.A.


Postępu 18b, Budynek Orion, III
02-676 Warszawa
Oferujemy unikalne rozwiązania w bankowości internetowej. Nasz system jest gotowy do obsługi Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bez żadnych wyjątków. Dajemy Ci dostęp do Twoich pieniędzy przez cały dzień, codziennie. Nasze usługi tworzymy w duchu kaizen, filozofii ustawicznego uczenia się i ulepszania. Dlatego mamy pewność, że zakładając u nas konto, nie będziesz szukał dalej - bo wiesz, co chcesz.

Karty płatnicze, Karta do konta, Karta kredytowa, Złota karta, Karta pożyczkowa, Konta, Konto osobiste, Konto wspólne, Oszczędzanie, Konto oszczędnościowe, Lokata, Plan oszczędzania, Pożyczanie, Kredyty samochodowe, Karta kredytowa

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy


Astronomów 5
80-299 Gdańsk
Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim, a swym zakresem obejmujące: 1. audyt ustawowy i kontraktowy - badania i przeglądy sprawozdań finansowych - audyt zewnętrzny wykorzystania funduszy UE - audyty i opinie biegłych wynikające z Kodeksu spółek handlowych - audyt finansowy i prawny (w tym wykonywany w ramach due diligence) - audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa - audyt naliczania wynagrodzeń - audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny - audyt systemu kontroli wewnętrznej 2. doradztwo podatkowe - odwołania od decyzji podatkowych - audyt podatkowy - opinie podatkowe - występowanie w imieniu podatnika o interpretację przepisow podatkowych - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli podatkowej 3. ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe - wyceny firm - biznes plany - opinie ekonomiczno – finansowe 4. rachunkowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych , w tym - sporządzanie sprawozdań wg.IFRS (MSR/MSSF) - podmiotów w likwidacji i upadłości istnieje możliwość dostępu "on line" do ksiąg prowadzonych przez biuro - nadzór nad księgami - pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości - naliczanie płac i rozliczenia z ZUS - pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych - przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych - doradztwo przy przejściu na pełną rachunkowość, łączeniu Spółek,itd - pozostałe doradztwo finansowo – księgowe 5. doradztwo dotyczące: - przekształceń form prawnych - łączenia i dzielenia spółek - sprzedaży i zakupu podmiotów gospodarczych 6. szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie: - ordynacji podatkowej (między innymi metody obrony w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz w postępowaniu odwoławczym) - podatków - rachunkowości

arches, audyt ustawowy, audyt kontaktowy, doradztwo podatkowe, ekspertyzy, analizy, rachunkowosc, szkolenia, podatki

Volkswagen Bank direct


Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Volkswagen Bank direct oferuje klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom usługi bankowości bezpośredniej od kwietnia 2001 roku na podstawie licencji bankowej udzielonej Decyzją Prezesa NBP nr 5/97 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie utworzenia banku pod nazwą Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Decyzją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 24.07.1998 r. w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Volkswagen Bank Polska S.A. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Volkswagen Bank direct gwarantuje klientom profesjonalną obsługę oraz najwyższy standard bezpieczeństwa transakcji. Nasza oferta obejmuje m.in.: - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo rozliczeniowe, - lokaty terminowe, - karty płatnicze, - limit kredytowy w rachunku osobistym, - kredyt gotówkowe.

Volkswagen Bank direct, bankomaty, oprocentowanie, Konta osobiste, Konto osobiste z kartą płatniczą, Konto osobiste z limitem kredytowym, Konto oszczędnościowe avista, Oszczędzanie krótkoterminowe, Ubezpieczenie zysku

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon