Wynik wyszukiwania dla hasła:

KRAKÓW

F.H. “Dotus”- Kantor wymiany walut


Limanowskiego 20
30-534 Kraków
Kantor “Dotus” powstał w 1990 roku, oferujemy Państwu wymianę walut po atrakcyjnym kursie. Elastyczne godziny pracy i pełną dyskrecję. Gwarantujemy bezpieczeństwo dokonywanych transakcji Zapewniamy miejsce parkingowe przed wejściem do budynku i profesjonalną obsługę.Szczegóły na naszej stronie internetowej.Zapraszamy

Kantor, kantor krakow, kantor Kraków, kantor Podgórze, dotus, wymiana walut, euro, dolar, kursy walut, kantory krakow, kalwaryjska, Limanowskiego 20

F.H. “Dotus”- Kantor wymiany walut


Limanowskiego 20
30-534 Kraków
Kantor “Dotus” powstał w 1990 roku, oferujemy Państwu wymianę walut po atrakcyjnym kursie. Elastyczne godziny pracy i pełną dyskrecję. Gwarantujemy bezpieczeństwo dokonywanych transakcji Zapewniamy miejsce parkingowe przed wejściem do budynku i profesjonalną obsługę.Szczegóły na naszej stronie internetowej.Zapraszamy

Kantor, kantor krakow, kantor Kraków, kantor Podgórze, dotus, wymiana walut, euro, dolar, kursy walut, kantory krakow, kalwaryjska, Limanowskiego 20

Va Banque


Wielopole 13
31-072 Kraków
Szanowni Państwo, niniejszym jako właściciel serdecznie Państwa witam na stronie naszego Kantoru Wymiany Walut "Va Banque". Kantor ma swoją siedzibę w Krakowie na ulicy Wielopole 13 pomiędzy Bankiem PKO BP a Hotelem Holiday Inn, jak sama nazwa wskazuje Kantor zajmuje się obsługą transakcji finansowych polegających na skupie oraz sprzedaży wartości dewizowych. Nasza obsługa jest bardzo profesjonalna, z należytą starannością podchodzi do świadczonych usług czego efektem jest duża grupa stale współpracujących klientów, gwarantujemy bezpieczeństwo, uczciwość oraz prywatność przy większych transakcjach w osobnym pomieszczeniu. Swoją Ofertę w dziedzinie stałej współpracy kierujemy do biznesmenów oraz przedsiębiorców zainteresowanych minimalizacją strat z tytułu różnic kursowych. Zapraszamy również osoby i instytucje chcące w jak najkorzystniejszych cenach dokonać wymiany walut, w tym turystów. Swoim klientom proponujemy i gwarantujemy zawsze dobre ceny i wysoką jakość usług niezależnie od wysokości transakcji i czasu jej przeprowadzenia. W naszym Kantorze istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku zakupów, jak i sprzedaży większej ilości wartości dewizowych. Pozdrawiam Państwa Serdecznie Edward Gęsicki

kantor, wymiany walut, kantor kraków, kraków, money, exchange, wechselstube, cracow, wielopole, bureau, change, cracovie

Kantor Wymiany Walut 2xJ


Sławkowska 11
31-016 Kraków
Kantor 2xJ jest jednym z najstarszych, działających kantorów w Krakowie. Niezmiennie od wielu lat świadczymy usługi wymiany walut a dzięki atrakcyjnym cenom i możliwości negocjacji coraz więcej klientów korzysta z naszych usług.

kantor, waluta, wymiana, euro, eur, dolar, funt, korona, kraków, kantor wymiany walut

KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o


Christo Botewa 69
30-798 Kraków
O nas Firma powstała w 1991 roku w formie spółki cywilnej GREMI, w której jednym z dwóch udziałowców był Grzegorz Hajdarowicz. Rozpoczęła swoją działalność od branży farmaceutycznej - początkowo, jako przedstawiciel fabryki Torf Corporation należącej do Barbary Piaseckiej-Johnson zajmowała się sprzedażą Preparatu Tołpy, stopniowo rozszerzając asortyment do kilku tysięcy pozycji. W 1996 roku wprowadziliśmy na rynek polski amerykański koncern Abbot Laboratories. Działalność w farmacji zakończyliśmy w roku 2000. Już wcześniej, w roku 1994 zaczęliśmy działać w branży nieruchomościowej, którą kontynuujemy do dziś, a od 1998 zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw. KCI S.A. to grupa kapitałowa o charakterze funduszu inwestycyjnego specjalizująca się w kilku segmentach przedsiębiorczości, między innymi: - działalności polegającej na zakupie i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich wartości rynkowej. - inwestycjach w sektorze nieruchomości, w tym między innymi projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projekty deweloperskie - grupa inwestuje także w branże przyszłości jak choćby w produkcje filmowe. Modernizacja działalności produkcyjnej, wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania powodują, że firmom tym przywraca się zdolność rozwoju. Restrukturyzację przeprowadza doświadczona kadra menedżerów stosująca nowoczesne instrumenty zarządzania. Zapewnia to zwiększenie wartości firm, a przez to całej Grupy Kapitałowej KCI. Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A. realizuje również projekty inwestycyjne, mające na celu optymalne wykorzystanie nieruchomości należących do restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Tereny zniszczone przez przemysł poddawane są rewitalizacji. Są to szeroko rozumiane kompleksowe działania techniczne, ekonomiczne i społeczne mające na celu przywrócenie do życia i zapewnienie rozwoju określonej nieruchomości lub obszaru. Projektom towarzyszy często radykalna zmiana sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu oparta na nowoczesnych modelach urbanistycznych. Realizując swoje projekty inwestycyjne KCI S.A. korzysta z usług konsultingowych firmy GREMI.

nieruchomości, rewitalizacja, rynek nieruchomości, kraków, cracow

RHL Biuro Doradztwa Podatkowego i Księgowości Radosław Lekki


Limanowskiego 31 lok. 16
30-551 Kraków
świadczymy usługi w zakresie: - obsługi księgowej podmiotów gospodarczych - doradztwa podatkowego - obsługi kadrowo - płacowej - doradztwa ekonomicznego (finansowego)

rachunkowosć, podatki, usługi księgowe, biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, biuro podatkowe, tax advisory, inwesting in Poland, investierung, finansowanie, firma księgowa, doradztwo podatkowe, sprawy pracownicze, Payroll, Kraków

Krakowska Kancelaria Podatkowa


Krowoderskich Zuchów 4/64
31-272 Kraków
DORADZTWO PODATKOWE - udzielanie porad opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych - dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych - kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych - uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych - reprezentowanie przed organami skarbowymi - pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego - sporządzanie deklaracji podatkowych - pełny zakres:: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek VAT - podatek akcyzowy - podatek od czynności cywilno prawnych - podatek od nieruchomości - konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku - sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT OBSŁUGA KSIĘGOWA - sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - prowadzenie rachunkowości (wszystkie rodzaje ewidencji) : - księga handlowa - książki przychodów i rozchodów - ryczałt - prowadzenie dodatkowych ewidencji środki trwałe, wyposażenie i inne - rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty) - rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty) - sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową - kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości - rozliczanie działalności finansowanej ze środków pomocowych - konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie - procedury oraz dokumentacja związana importem i eksportem towarów i usług - badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości - analiza operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym - sporządzanie: - sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, informacja dodatkowa) - sprawozdań statystycznych - sprawozdań dla NBP - wszelkich zestawień i raportów wg otrzymanych wzorów OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA - prowadzenie obsługi kadrowej: - przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.) - prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej - obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itd. - przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia - przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów - prowadzenie obsługi płacowej: - naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy - sporządzanie list płac - rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło - sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres) - ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów - kartoteki wynagrodzeń - rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: - prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą - doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników - deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik - przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS - sporządzenie wyliczeń kapitału początkowego - doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE - pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej - pomoc w wykorzystywaniu z instrumentów finansowych takich jak faktoring, forfiting - konsultacje z zakresu zawieranie umów kompensacyjnych i potrąceniowych, zakupu i sprzedaży wierzytelności - sporządzanie biznes planów i wniosków kredytowych - przekształcenia firm - opiniowanie umów

biuro rachunkowe Kraków, usługi księgowe Kraków, doradca podatkowy Kraków, doradztwo podatkowe, księgowość, kancelaria podatkowa, urząd skarbowy, Kraków, rozliczenia PIT CIT VAT ZUS, deklaracje podatkowe, księga handlowa, książka przychodów i rozchodów

Nowakowski TAXadvisory


Indiry Gandhi 35/338
21-371 Warszawa
Oferta Oferujemy pełen zakres usług doradztwa podatkowego: - Sporządzanie opinii podatkowych; - Przeprowadzanie przeglądów podatkowych; - Optymalizacje obciążeń podatkowych; - Reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi; - Sporządzanie dokumentacji cen transferowych; - Bieżące doradztwo podatkowe.

Nowakowski, Kraków, podatki, doradztwo, usługi rachunkowe, VAT, CIT, PIT, planowanie, optymalizacja, cło, akcyza, przeglądy, szkolenia, Cracow

Kancelaria Podatkowa MKM sp. z o.o.


Krasińskiego 17/2
31-111 Kraków
Kancelaria prowadzi ewidencje księgowe przy zastosowaniu oprogramowania firmy CDN Comarch (Klasyka, Optima), natomiast ewidencje kadrowo-płacowe prowadzone są przy zastosowaniu programu Kadry i Płace również firmy CDN Comarch oraz programu Płatnik służącego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS. Większość dokumentów trafia do naszych Klientów obok wersji papierowych również w formie elektronicznej w celu przyspieszenia wymiany informacji. Kancelaria Podatkowa MKM sp. z o.o. proponuje Państwu usługi w zakresie: 1. Księgowość: - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów - prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT - sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT - sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych) - sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego - sporządzanie sprawozdań statystycznych - bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS - wyprowadzanie zaległości w księgowaniu 2. Obsługa kadrowo - płacowa: - sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych - prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS - przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników - prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych - kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP - sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne) - doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS - reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Kancelaria Podatkowa MKM Kraków, Biuro Rachunkowe

Global Finance Sp. z o.o.


Smolki 13
30-513 Kraków
Global Finance Sp.z o. o. to firma zajmująca się doradztwem finansowym zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i Biznesowych. W dzisiejszych czasach otwierają się nowe możliwości inwestowania i pomnażania pieniędzy. W tej kwestii warto oprzeć się na kompetentnym partnerze, specjalizującym się w wielu dziedzinach Branży Finansowej. Cechuje nas niezależność, doświadczenie w realizowaniu usług finansowych. Pomagamy i doradzamy jak efektywnie zarządzać finansami z portfela inwestycyjnego,ubezpieczeniowego czy też jak skutecznie wykorzystać dźwignie finansowe. Współpracujemy z wieloma instytucjami, dzięki czemu przedstawiamy najdogodniejsze rozwiązania dla naszych klientów.

Global Finance Sp. z o.o., Kraków, Kredyty, Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon