Wynik wyszukiwania dla hasła:

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Doradztwo biznesowe Economica sp. z o.o.


Dyrekcyjna 6
80-852 Gdańsk
Economica zajmuje się profesjonalnym doradztwem finansowym i podatkowym dla małych i średnich spółek prawa handlowego. Nasza oferta stanowi wszechstronny pakiet usług z zakresu zarządzania finansami obejmujący obsługę księgowo - podatkową firm, analizę finansową działalności operacyjnej, wycenę wartości firm (w tym również aportów w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa), analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i przygotowanie w pełni profesjonalnego biznesplanu (także dla celów pozyskania dotacji unijnych)

usługi księgowe, księgowość, rozliczenia podatkowe, optymalizacja podatkowa, wycena wartości firm, wycena aportów, ocena opłacalności inwestycji, due diligence, biznesplan, przepływy gotówkowe (cash flow), koszt kapitału, projekty inwestycyjne, fuzje i pr

MMR Consulting Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego


Konduktorska 4 lok. 32
00-775 Warszawa
„Menedżerowie mają rozwiązania dla każdego problemu a urząd ma problem z każdym rozwiązaniem”. Te słowa Guentera Hartkopf’a wyjątkowo trafnie oddają podejście polskiego aparatu skarbowego. Główną rolą menedżera w przedsiębiorstwie jest rozwiązywanie określonych problemów i dokonywanie właściwych wyborów. Skutkiem tych wyborów są również odpowiednie konsekwencje finansowe. Często zdarza się, że rozwiązania korzystne dla przedsiębiorstwa z gospodarczego punktu widzenia są nie do zaakceptowania z punktu widzenia skutków podatkowych, lub grożącego ryzyka podatkowego. Szczególnie w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zatem jednym z elementów przyjęcia lub odrzucenia danego rozwiązania gospodarczego powinna być analiza ewentualnych skutków i ryzyka podatkowego. W tym celu oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego świadczone w różnym zakresie i formie, w szczególności: - Opinie podatkowe, - Audyt podatkowy, - Konsultacje bieżące, - Stały nadzór podatkowy, - Optymalizacja podatkowa, - VAT compliance, - Usługi w zakresie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.

MMR, doradztwo, podatki, doradztwo podatkowe, Opinie podatkowe, Audyt podatkowy, Konsultacje bieżące, Stały nadzór podatkowy, Optymalizacja podatkowa, VAT compliance

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Ex-Lege”


Ku Wiśle 7 lok. 48
00-716 Warszawa
Oprócz profesjonalnej obsługi związanej z udzielaniem porad z zakresu obowiązków podatkowych, Kancelaria specjalizuje się w: - Reprezentowaniu klientów w sporach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami celnymi oraz ZUS. - Przygotowywaniu opinii, ekspertyz w sprawach stosowania przez podatników przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa proceduralnego (Ordynacja podatkowa) a także prawa materialnego (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz VAT) oraz stosowaniu prawa międzynarodowego w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między Polską a innymi krajami UE oraz krajami trzecimi. - Sporządzaniu wniosków do organu podatkowego o udzielenie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego. - Przygotowaniu skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA oraz w zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi obu instancji. - Udziale w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa jako pełnomocnik firmy. - Przygotowaniu wniosków o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Ex Lege, Podatki, VAT, Doradztwo Podatkowe, Kancelaria, Optymalizacja Podatkowa, Ceny transferowe, urząd skarbowy, izba skarbowa

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon