Wynik wyszukiwania dla hasła:

PERSONALNE

G&G Consulting Sp. z .o.o.


Kaprów 19/13
80-316 Kraków
Firmę G&G Consulting Sp. z o.o. tworzą doświadczeni i ambitni ludzie, wieloletni liderzy działów personalnych oraz konsultanci firm doradczych i rekrutacyjnych. Atutem naszych konsultantów jest praktyka, jaką posiadają ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej w firmach o uznanej pozycji na rynku, poparta gruntowną i ustawicznie uzupełnianą wiedzą teoretyczną. O wyjątkowości firmy - oprócz profesjonalistów w niej zatrudnionych - świadczy dwojaka oferta skierowana do: - małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu doradztwa organizacyjnego, prowadzenia księgowości, administracji kadr i płac, - średnich i dużych przedsiębiorstw z zakresu doradztwa finansowego i personalnego, rekrutacji kadr, również executives search. Mając doświadczonych pracowników - konsultantów z różnych dziedzin zarządzania i administracji jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom. Naszym celem nadrzędnym jest pełna satysfakcja naszych klientów z usług, jakie świadczymy o najwyższej jakości, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Certyfikatów wystawionych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

G&G Consulting Sp. z o.o, konsultanci firm doradczych, xecutives search, doradztwo finansowe i personalne

AW CONSULTING Sp. z o.o.


Pułaskiego 21
62-800 Kalisz
Proponujemy także szeroki wachlarz badań psychologicznych Państwa pracowników i kandydatów do pracy. Naszym klientom gwarantujemy pełną dyskrecję w działaniu oraz rzetelność i obiektywność w doborze kadr. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Firma AW Consulting Sp. z o.o. posiada zespół doskonałych fachowców, który poprowadzi pełną lub uproszczoną księgowość Państwa Firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Prowadzenie bieżącej kontroli dokumentacji księgowej - Terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań firmy - Kontrola terminowości regulowania zobowiązań wobec budżetu - Udzielanie opinii - ekonomicznych i podatkowych w celu poprawienia efektywności gospodarowania OBSŁUGA KADROWA Usługa ta obejmuje prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie pełnej dokumentacji zatrudniania, prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności, zgłoszenia do ZUS, przygotowywanie list płac oraz monitorowanie działań pod kątem ich zgodności z prawem. Proponujemy zestaw wszystkich usług w pakiecie, lub dowolnie wybranych np. przygotowywanie list płac dla niektórych pracowników firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Utajnienie wysokości zarobków wobec pracowników firmy - Możliwość ograniczenia zatrudnienia - Rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej - Doradztwo w zakresie prawa pracy DORADZTWO PERSONALNE REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW Usługa w zakresie rekrutacji polega na wyszukiwaniu w naszym banku kandydatów i poza nim potencjalnych kandydatów, spełniających wymagania danego stanowiska pracy, a następnie poddanie ich wnikliwemu postępowaniu selekcyjnemu. Rekrutacja i pełna selekcja są najbardziej efektywną i polecaną metodą doboru kadr, zwłaszcza na stanowiska kierownicze i specjalistyczne BADANIA PSYCHOLOGICZNE Usługa polega na przeprowadzeniu testów psychologicznych badających osobowość i inteligencję pracownika lub grupy pracowników oraz przedstawieniu wyników badań w formie opinii psychologicznej , a następnie omówienie wyników. Szczegółowe badania predyspozycji zawodowych i psychologicznych kandydatów ubiegających się o dane stanowisko pracy staje się coraz bardziej popularne. Wyniki badań psychologicznych pozwalają na pogłębienie wiedzy o kandydacie, poznanie jego sposobu funkcjonowania w środowisku pracy, możliwości i predyspozycji, a także identyfikacji możliwych obszarów problemów i konfliktów. Proponujemy także badania psychologiczne jako element doboru wewnętrznego w Państwa Firmie. Znajomość silnych i słabych stron zatrudnionej kadry pozwoli efektywniej wykorzystać posiadany potencjał ludzkich możliwości. Nasza opinia i rady konsultantów pomagają ustalić indywidualne ścieżki kariery, wskazać konieczne szkolenia, zlokalizować źródło niepowodzeń. OPIS STANOWISK PRACY Dla celów rekrutacji konieczne jest uprzednie sporządzenie opisu obsadzonego stanowiska pracy oraz opracowanie profilu kandydata. Opisy Stanowisk pracy są również niezbędne dla już zatrudnionych pracowników, gdyż zawarte w nich informacje ułatwiają komunikację wewnątrz Firmy, kontrolę wykonywanych zadań i do minimum ograniczają konflikty wywołane brakiem wiedzy pracownika na temat oczekiwań jego przełożonych. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN Oceny okresowe pracowników dokonywane są w wielu firmach, lecz często nie odnoszą oczekiwanych rezultatów. Dzieje się tak dlatego, że wykonują je osoby nie osiadające odpowiednich kwalifikacji. Tak przeprowadzona ocena wywołuje więcej szkody niż pożytku, zniechęcając pracowników i powodując wiele konfliktowych sytuacji. Prawidłowo skonstruowane i wdrożone systemy ocen służą następującym celom: - Korekcyjnym (poprawa tego, co obecnie jest niewłaściwe) - Stabilizującym ( zachęcanie do kontynuowania tego, co jest robione prawidłowo) - Rozwojowym ( do czego oceniany powinien zmierzać w przyszłości). Z punktu widzenia pracodawcy okresowa ocena pracownika wpływa na : - Ustalanie płacy i premii pracowników - Awanse - Zwolnienia - Określanie potencjału pracowników - Planowanie karier i awansów - Przesunięcia pracowników na inne stanowiska - Opracowywanie programów kształcenia - Kontrolę kosztów - Korzyści dla Państwa Firmy: Nie angażowanie własnych pracowników w żmudne i czasochłonne działania związane ze wstępną fazą procesu rekrutacyjnego ( publikacja ogłoszeń, telefony, faxy, podróże służbowe, weryfikacja dokumentów) - Ograniczenie prawdopodobieństwa popełnienia błędów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, czy oceniających - Wydatnie skrócenie czasu rekrutacji kandydatów - Pomoc w lepszym wykorzystaniu zatrudnionych pracowników - Szkolenie pracowników przez wysokiej klasy specjalistów UWAGA Firmy korzystające z usług AW Consulting Sp. z o.o. w zakresie rekrutacji pracowników otrzymają w formie promocji rabat cenowy za każde ogłoszenie prasowe wyemitowane za naszym pośrednictwem oraz bezpłatnie - treść i projekt graficzny ogłoszenia.

księgowość, doradztwo finansowe, doradztwo personalne, usługi księgowe, organizowanie szkoleń, kadry, administracja, szkolenia, porady prawne

AT INVEST Sp. z o.o.


Jordanowska 2
04-204 Warszawa
Oferta - Doradztwo finansowe - Doradztwo w procesie upubliczniania i wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek regulowany) - Kompleksowe doradztwo w procesie wprowadzania spółki na NewConnect - Doradztwo strategiczne i operacyjne - Współpraca międzynarodowa - Doradztwo na rynku nieruchomości

zarządzanie, management, konsulting, consulting, doradztwo, finansowe, strategiczne, operacyjne, personalne, wycena, nieruchomości, przedsiębiorstwo, due diligence, biznes, business

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon