Wynik wyszukiwania dla hasła:

PRAWNE

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki


Plac Dąbrowskiego 12/76
00-055 Warszawa
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki.Obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych. Zakres usług:Obsługa prawna,Opinie prawne,Reprezentowanie przed Sądem,Doradztwo prawne,Konsultacje,Porady prawne.

Obsługa prawna, Opinie prawne, Reprezentowanie przed Sądem, Doradztwo prawne, Konsultacje, Porady prawne.

Kancelaria Podatkowa MERITUM


1 maja 53/14
45-067 Opole
KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI Podstawowym profilem działalności naszej firmy są usługi księgowo-podatkowe. Założenie takie przyświecało nam przy zakładaniu MERITUM i dlatego też kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby usługi te świadczone były przez nas na najwyższym poziomie. Ponadto ciągle zmieniające się prawo podatkowe oraz mało stabilny system podatkowy w Polsce zmusza nas do ciągłego doskonalenia naszej wiedzy, a co za tym idzie podnoszenia kwalifikacji. - prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie, - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - prowadzenie ewidencji ryczałtowych, - sporządzanie deklaracji podatkowych, - obsługa kontroli podatkowych, - prowadzenie ewidencji podatku VAT, - zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych. KADRY I PŁACE Z prowadzeniem działalności gospodarczej bardzo ściśle związany jest obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płcowej. - prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, tj. m.in. teczek osobowych oraz wszelkich wymaganych ewidencji, - przygotowywanie regulaminów pracy i płacy, - sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i podatkowych dotyczących zatrudnionych pracowników, - optymalizacja warunków pracy i płacy na indywidualne potrzeby klientów. BIZNES - sporządzanie biznes planów, - dokumentacje kredytowe, - wyceny wartości firm i aportów, - przekształcanie podmiotów gospodarczych, - projekty systemów zarządzania, - badania marketingowe, - wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO, - restrukturyzacja i programy naprawcze.

kancelaria podatkowa, kancelaria księgowa, kancelaria podatkowo-księgowa, biuro rachunkowe, biura, biuro podatkowe, usługi księgowe, opole, ustawy, akty prawne, prowadzenie księgowo¶ci, firmy, ksiegowosc, finanse, firma

BARTEX INVESTMENT Sp. z o.o.


Strzecha 24
60-287 Poznań
Świadczymy usługi doradcze osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom, z zakresu zarządzania, zarządzania marketingiem organizacji i finansów. Nasz doświadczony zespół specjalistów z zakresu bankowości, prawa gospodarczego, rzeczoznawstwa majątkowego, oraz funduszy kapitałowych typu venture capital pomaga w realizacji kierunków w celu efektywnej restrukturyzacji firmy. Jedną z głównych dziedzin naszej działalności jest pomoc w problemach związanych z wierzycielami, bankami, komornikami , aby Państwu pomóc w sytuacjach, kiedy skupiacie się na rozmowach z wierzycielami, odpowiadacie na pozwy, macie problemy z niesolidnymi odbiorcami a brakuje wam czasu, sił i zapału do prowadzenia podstawowej działalności firmy. Wieloletni wkład, jaki państwo wnieśli w budowę i funkcjonowanie firmy nie musi zostać zniweczony z powodu nieuczciwych dłużników. Wykorzystując naszą praktyczną i merytoryczną wiedzę możemy przejąć zarząd kryzysowy, którego głównym celem będzie zawieranie układów, odraczanie spłat zobowiązań, pozyskiwanie środków finansowych, przygotowanie biznes planu i redukcji kosztów stałych, działania te mają zmierzać w kierunku odzyskania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nasze usługi obejmują następujące zagadnienia: - doradztwo finansowe - restrukturyzacja i oddłużenie - konsultacje w zakresie upadłości i układów - renegocjacja umów kredytowych - zarządzanie projektami - manangement consulting - doradztwo organizacyjne W szczególności działania nasze dla Państwa obejmują: - Doradztwo finansowo - ekonomiczne w zakresie finansowania przedsięwzięć - Biznes plany działalności wg. standardów unijnych i ze spełnieniem wymogów instytucji finansującej. - Analizy kredytowe - Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (tzw. Standing) - Przepływy finansowe (tzw. Cash flow) - Wyceny rynkowe (nieruchomości, ruchomości, wycena marki i rynku) - Doradztwo w wyborze form i źródeł finansowania - Programy naprawcze, określenie założeń i wybór ścieżek działania - Refinansowanie kredytów negocjacje z bankami - Usługi prawnicze - Manangement - Strategie marketingowe Oferta kierowana jest do : - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - spółek jawnych - spółek akcyjnych - rolników oraz firm z branży rolnej - osób fizycznych - organizacji pozarządowych

Kredyt, leasing, hipoteczny, kapital, windykacja, komornik, venture capital, udziałowca, sprzedam spółkę, doradztwo prawne, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, prawne, prawo, kredyty samochodowe

Kancelaria prawna Marcin Hołówka


Raszyñska 14 lok. 6
05-500 Piaseczno
Kancelaria prawna Marcin Hołówka, radca prawny, doradca podatkowy została utworzona wiosną 1998 roku. Kancelaria specjalizuje się w prawie podatkowym. Od początku działalności Kancelaria współpracowała na wyłączność z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. W gronie naszych Klientów znajdują się wyłącznie przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód). Doświadczenie oraz potencjał intelektualny i techniczny Kancelarii daje rękojmię świadczenia pomocy podatkowej na najwyższym poziomie. Wspieramy działalność naszych Klientów na terenie całej Europy oraz reprezentujemy ich w transakcjach międzynarodowych, negocjacjach oraz w sądach, a jednocześnie zapewniamy kompleksową obsługę prawną w sprawach lokalnych. Kancelaria zapewnia Państwu stały kontakt z prawnikami za pośrednictwem telefonów stacjonarnych i komórkowych, przesyłanie dokumentów i pism faksem oraz pocztą elektroniczną. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych czas reakcji Kancelarii na przedstawiony problem jest niezwłoczny, zaś projekty dokumentów bądź opinie dotyczące bardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych są dostarczane klientowi w krótkim czasie po ich opracowaniu. Prawnicy Kancelarii są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu (obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego oraz doradcy podatkowego). Dodatkowo, Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnoprawnej do wysokości 1 miliona złotych za jedno zdarzenie. Klienci objęci stałą obsługą podatkową są zawsze traktowani priorytetowo.

adwokaci, adwokat, cywilne, cywilny, dochodzenia naleznosci, dochodzenie należno¶ci, doradca podatkowy, doradztwo, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, finanse, handlowe, handlowy, kancelaria, kancelaria adwokacka

AW CONSULTING Sp. z o.o.


Pułaskiego 21
62-800 Kalisz
Proponujemy także szeroki wachlarz badań psychologicznych Państwa pracowników i kandydatów do pracy. Naszym klientom gwarantujemy pełną dyskrecję w działaniu oraz rzetelność i obiektywność w doborze kadr. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Firma AW Consulting Sp. z o.o. posiada zespół doskonałych fachowców, który poprowadzi pełną lub uproszczoną księgowość Państwa Firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Prowadzenie bieżącej kontroli dokumentacji księgowej - Terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań firmy - Kontrola terminowości regulowania zobowiązań wobec budżetu - Udzielanie opinii - ekonomicznych i podatkowych w celu poprawienia efektywności gospodarowania OBSŁUGA KADROWA Usługa ta obejmuje prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie pełnej dokumentacji zatrudniania, prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności, zgłoszenia do ZUS, przygotowywanie list płac oraz monitorowanie działań pod kątem ich zgodności z prawem. Proponujemy zestaw wszystkich usług w pakiecie, lub dowolnie wybranych np. przygotowywanie list płac dla niektórych pracowników firmy. - Korzyści dla Państwa Firmy: Utajnienie wysokości zarobków wobec pracowników firmy - Możliwość ograniczenia zatrudnienia - Rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej - Doradztwo w zakresie prawa pracy DORADZTWO PERSONALNE REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW Usługa w zakresie rekrutacji polega na wyszukiwaniu w naszym banku kandydatów i poza nim potencjalnych kandydatów, spełniających wymagania danego stanowiska pracy, a następnie poddanie ich wnikliwemu postępowaniu selekcyjnemu. Rekrutacja i pełna selekcja są najbardziej efektywną i polecaną metodą doboru kadr, zwłaszcza na stanowiska kierownicze i specjalistyczne BADANIA PSYCHOLOGICZNE Usługa polega na przeprowadzeniu testów psychologicznych badających osobowość i inteligencję pracownika lub grupy pracowników oraz przedstawieniu wyników badań w formie opinii psychologicznej , a następnie omówienie wyników. Szczegółowe badania predyspozycji zawodowych i psychologicznych kandydatów ubiegających się o dane stanowisko pracy staje się coraz bardziej popularne. Wyniki badań psychologicznych pozwalają na pogłębienie wiedzy o kandydacie, poznanie jego sposobu funkcjonowania w środowisku pracy, możliwości i predyspozycji, a także identyfikacji możliwych obszarów problemów i konfliktów. Proponujemy także badania psychologiczne jako element doboru wewnętrznego w Państwa Firmie. Znajomość silnych i słabych stron zatrudnionej kadry pozwoli efektywniej wykorzystać posiadany potencjał ludzkich możliwości. Nasza opinia i rady konsultantów pomagają ustalić indywidualne ścieżki kariery, wskazać konieczne szkolenia, zlokalizować źródło niepowodzeń. OPIS STANOWISK PRACY Dla celów rekrutacji konieczne jest uprzednie sporządzenie opisu obsadzonego stanowiska pracy oraz opracowanie profilu kandydata. Opisy Stanowisk pracy są również niezbędne dla już zatrudnionych pracowników, gdyż zawarte w nich informacje ułatwiają komunikację wewnątrz Firmy, kontrolę wykonywanych zadań i do minimum ograniczają konflikty wywołane brakiem wiedzy pracownika na temat oczekiwań jego przełożonych. TWORZENIE SYSTEMÓW OCEN Oceny okresowe pracowników dokonywane są w wielu firmach, lecz często nie odnoszą oczekiwanych rezultatów. Dzieje się tak dlatego, że wykonują je osoby nie osiadające odpowiednich kwalifikacji. Tak przeprowadzona ocena wywołuje więcej szkody niż pożytku, zniechęcając pracowników i powodując wiele konfliktowych sytuacji. Prawidłowo skonstruowane i wdrożone systemy ocen służą następującym celom: - Korekcyjnym (poprawa tego, co obecnie jest niewłaściwe) - Stabilizującym ( zachęcanie do kontynuowania tego, co jest robione prawidłowo) - Rozwojowym ( do czego oceniany powinien zmierzać w przyszłości). Z punktu widzenia pracodawcy okresowa ocena pracownika wpływa na : - Ustalanie płacy i premii pracowników - Awanse - Zwolnienia - Określanie potencjału pracowników - Planowanie karier i awansów - Przesunięcia pracowników na inne stanowiska - Opracowywanie programów kształcenia - Kontrolę kosztów - Korzyści dla Państwa Firmy: Nie angażowanie własnych pracowników w żmudne i czasochłonne działania związane ze wstępną fazą procesu rekrutacyjnego ( publikacja ogłoszeń, telefony, faxy, podróże służbowe, weryfikacja dokumentów) - Ograniczenie prawdopodobieństwa popełnienia błędów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, czy oceniających - Wydatnie skrócenie czasu rekrutacji kandydatów - Pomoc w lepszym wykorzystaniu zatrudnionych pracowników - Szkolenie pracowników przez wysokiej klasy specjalistów UWAGA Firmy korzystające z usług AW Consulting Sp. z o.o. w zakresie rekrutacji pracowników otrzymają w formie promocji rabat cenowy za każde ogłoszenie prasowe wyemitowane za naszym pośrednictwem oraz bezpłatnie - treść i projekt graficzny ogłoszenia.

księgowość, doradztwo finansowe, doradztwo personalne, usługi księgowe, organizowanie szkoleń, kadry, administracja, szkolenia, porady prawne

aEternus - Doradztwo finansowe, prawne i unijne


Urzędnicza 38
30-048 Kraków
aEternus jest firmą doradztwa finansowego, prawnego i unijnego . Naszym celem jest pomoc klientom w efektywnym zarządzaniu własnymi finansami. Firma powstała po to, aby wspierać klientów w podejmowaniu decyzji finansowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości rynku finansowego nasi doradcy przygotowują dla klientów indywidualne plany finansowe. Wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę doradcy przeprowadzają klientów przez skomplikowany świat finansów i pomagają w nim się odnaleźć. Oferta aEternus-a tworzona jest na bieżąco przez specjalistów i analityków naszej firmy. Dobieramy najlepsze na dany czas produkty dostępne na rynku. Proponowane przez nas produkty dobierane są w ten sposób, aby zaspakajały potrzeby naszych klientów. Współpracujemy z 21 renomowanymi bankami, 7 towarzystwami ubezpieczeniowymi, 8 funduszami inwestycyjnymi, biurami nieruchomości, rzeczoznawcami oraz kancelariami prawnymi. W zakresie doradztwa kredytowego, inwestycyjnego oraz ubezpieczeniowego nasze usługi są bezpłatne. Naszą działalność finansują współpracujące z nami banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne.

doradztwo, finansowe, prawne, unijne, kraków, krakow

AdAc Sp. z o.o.


Bronowicka 42
30-091 Kraków
AdAc Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 2785. Świadczymy profesjonalne usługi audytorskie, księgowe oraz doradcze dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw reprezentujących niemal każdy sektor gospodarki. Ściśle przestrzegamy zasad etyki zawodowej. W związku z tym, nasza firma i jej pracownicy traktują ściśle poufnie wszystkie informacje uzyskane od naszych klientów. Ponadto nasza Spółka i jej pracownicy pozostają w pełni niezależni od naszych klientów. AdAc reprezentuje w Polsce DFK International, która należy 20 największych międzynarodowych sieci firm audytorskich, działającą na rynku od ponad 40 lat. W roku 2007 wartość przychodów uzyskanych przez firmy należące do DFK International wyniosła 878 mln USD. Poprzez DFK International dostarczamy naszym klientom dostęp do pomocy w zakresie usług audytorskich, księgowych, doradztwa podatkowego i prawnego w ponad 70 krajach na całym świecie.

audyt, doradztwo podatkowe, badanie bilansu, biegli rewidenci, audytor, audytorskie, bilans, sprawozdanie, finansowe, doradztwo, doradcy, doradztwo, podatkowi, podatkowe, prawne

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon