Wynik wyszukiwania dla hasła:

SKLADKI

Piotrowski Kancelaria Dorady Podatkowego


Marszałka Focha 4
85-070 Bydgoszcz
POLECAMY SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE: - Doradztwa podatkowego - Audytu podatkowego i ZUS - Rozliczeń podatkowych i ZUS - Reprezentowania przed urzędami skarbowymi - Reprezentowania przed izbami skarbowymi - Reprezentowania przed sądami administracyjnymi - Prowadzenia postępowań odwoławczych - Pomocy prawnej w postępowaniach - Prowadzenia ksiąg handlowych - Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - Prowadzenia ewidencji do celów podatku zryczałtowanego - Prowadzenia ewidencji VAT i innych - Ubezpieczeń społecznych - Spraw kadrowych, pracowniczych i płacowych - Reprezentowania podmiotów w negocjacjach - Szkoleń, konsultacji podatkowych i ZUS - Doradztwa ekonomicznego i finansowego - Doradztwa gospodarczego - Analiz ekonomicznych i finansowych - Zakładania i likwidacji podmiotów - Przekształceń w podmiotach - Instalacji, wdrażania i szkoleń w zakresie - programu "Płatnik" - Instalacji i wdrażania oprogramowania księgowego - Instalacji i wdrażania programów pomocniczych - dla doradców podatkowych, biur rachunkowych - i pozostałych podmiotów

podatki, doradztwo, ubezpieczenia, biuro, biura, doradcy, doradca, konsulting, place, podatkowi, podatkowy, ZUS, odsetki, skladki, uczniowie

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon