Wynik wyszukiwania dla hasła:

ZARZĄDZANIE

kontakt arvato services Polska Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o.


Kolejowa 150
62-064 Plewiska
faktoring pełny Naszą usługową specjalnością jest faktoring z pełnym zakresem obsługi, obejmującym zarówno finansowanie sprzedaży i zarządzanie należnościami, jak również przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców. Dzięki współpracy z nami, nasi Klienci mogą być pewni nie tylko tego, że otrzymają gotówkę już następnego dnia po zrealizowaniu sprzedaży, ale także zyskują gwarancję, że otrzymaneśrodki nie zostaną cofnięte nawet w razie problemów z wyegzekwowaniem zapłaty od ich odbiorców (tzw. brak regresu). Ponadto prowadzimy kompleksowe zarządzanie należnościami, obejmujące m.in. prowadzenie rozrachunków z odbiorcami naszych Klientów, bieżącą analizę ich zdolności płatniczej, monitowanie dłużników oraz przedsądowe i sądowe egzekwowanie zaległych płatności. Naszym Klientom na bieżąco przedstawiamy kompletne i szczegółowe raporty dotyczące aktualnego stanu rozliczeń, co znacząco wspomaga zarządzanie firmą.

Faktoring, Factoring, faktoring pełny, faktoring niepełny, bez regresu, należności, zarządzanie należnościami, monitoring należności, windykacja należności, windykacja, finansowanie, dyskonto faktur

PARTNER Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe


A. Struga 16,
90-513 Łódź
Jesteśmy dynamiczną firmą zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów. Nasi eksperci to: pracownicy naukowi, maklerzy, analitycy finansowi, księgowi i biegli rewidenci. Nasz zespół z powodzeniem łączy doświadczenie wieloletnich praktyków rynku finansowego z zaangażowaniem i kreatywnością młodych pracowników rekrutowanych z najlepszych absolwentów uczelni ekonomicznych. Nasza aktywna działalność i udział w wielu przedsięwzięciach zaowocowało współpracą z instytucjami finansowymi, agencjami rządowymi, funduszami, bankami oraz innymi firmami consultingowymi i doradczymi. Dzięki takiej kooperacji jesteśmy w stanie podołać nawet największym wyzwaniom. Partner Doradztwo Finansowe współpracuje z firmami consultingowymi z krajów Unii Europejskiej, między innymi z SC Konsult z siedzibą w Lund (Szwecja) oraz ARA Consult spółką wpisaną do rejestru firm konsultingowych Unii Europejskiej pod numerem FRA 23149 która ma siedzibę w Francji i posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu analiz i badań rynkowych. Wykonujemy: - Biznes plany - Audyty - Usługi księgowe- prowadzenie ksiąg, ZUS-y - Badania rynkowe - Analizy ekonomiczno-finansowe - Wyceny - Doradztwo walutowe - Pozyskujemy finansowanie ze źródeł preferencyjnych- środki unijne, agencje rządowe itp. - Obrót niepubliczny akcjami i udziałami

FINANSE, UBIEZPIECZENIA, ZARZADZANIE, ZARZĽDZANIE, RYNEK, FIRMA, FIRMY, GIELDA

J.A.S. Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.


al. Wyzwolenia 18 m.8
00-570 Warszawa
Doradztwo strategiczne jest działem doradztwa ekonomicznego obejmującym całościowe przygotowanie do prowadzenia działań gospodarczych. Jest to doradztwo w zakresie formułowania zasad postępowania zarządu firmy, stałych w danym okresie, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa. Idea powołania do życia wyspecjalizowanej firmy zajmującej się doradztwem strategicznym wynika z naszego przekonania, że w Polsce początku XXI wieku przedsiębiorstwa muszą działać w oparciu o strategię, która uwzględnia zarówno postępujące zmiany własnościowe w polskiej gospodarce, jak również wejście Polski w skład Unii Europejskiej oraz powiązania naszego kraju z byłymi krajami socjalistycznymi. Obserwując polską gospodarkę widać wyraźnie, że brak wypracowanej i konsekwentnie wdrażanej strategii zaważył na losie wielu przedsiębiorstw, które upadły bądź potrzebują szybko programu naprawczego. O potrzebie korzystania z usług doradztwa strategicznego najlepiej świadczy fakt, iż w ciągu pięciu pierwszych lat działalności firma J.A.S. Doradztwo Strategiczne pracowała dla ponad 70 klientów krajowych i zagranicznych reprezentujących różne branże działalności gospodarczej.

doradztwo, doradztwo strategiczne, strategia, consulting, lobbing, strategic analyses, konsulting, zarządzanie strategiczne, zarzadzanie strategiczne, doradztwo ekonomiczne, analizy, analizy strategiczne

Noble Bank S.A.


Domaniewska 39B
02-675 Warszawa
Najlepsze rozwiązania na rynku Noble Bank jest instytucją finansową, która na pierwszym miejscu stawia indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta. Oferuje swoim Klientom współpracę z profesjonalistami z dużym doświadczeniem zdobytym w Polsce i za granicą. Oferowane przez Noble Bank rozwiązania finansowe są obecnie najlepszymi, dostępnymi na rynku, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Rozwiązania te cechuje zarówno staranne przygotowanie, jak i innowacyjność.

doradztwo finansowe, lokata bankowa, porady bankowe, zarządzanie majątkiem, kredyt mieszkaniowy

BPH


Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
Bank BPH jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym. Dzięki innowacyjnym technologiom i umiejętnościom pracowników zapewnia on klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i innym klientom instytucjonalnym nowoczesne narzędzia zarządzania finansami. Celem Banku BPH jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania oraz satysfakcji klientów i akcjonariuszy. Chcemy być: -"bankiem pierwszego wyboru" dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw; - partnerem dla średnich i dużych przedsiębiorstw; - aktywną i innowacyjną instytucją w zakresie operacji skarbowych, a także działalności maklerskiej i zarządzania aktywami; - bankiem z innowacyjnym i efektywnym zapleczem, w tym w szczególności: operacji, zarządzania finansowego i zasobami kadrowymi. Przewaga konkurencyjna Banku BPH wynikać będzie z: - silnej orientacji na klienta: tworzenia długoterminowej lojalności i trwałych relacji z klientami; - konkurencyjnej oferty: komplementarnej i dopasowanej do specyfiki Klienta, o wysokiej jakości i efektywności procesu świadczenia usług; - nowoczesnego systemu dystrybucji zapewniającego wzrost efektywności sprzedaży w oparciu o: - ogólnopolski zasięg działania, - wykorzystanie głębokiej znajomości rynków lokalnych i zastosowania modelu "multichannel management", łączącego funkcjonalnie sieć placówek z kanałami alternatywnymi; - sprawnego systemu zarządzania procesami i ryzykiem finansowym - motywacyjnego modelu zarządzania zasobami kadrowymi, wspierającego realizację celów strategicznych.

Bank BPH, bank uniwersalny, klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, operacje skarbowe, makler, aktywa, multichannel management, zarządzanie, kadry

Polska Grupa Konsultingu Sp. z o.o. Changes Consulting & Management


Burgaska 5 m. 48
02-758 Warszawa
Jesteśmy firmą usługową, która przy pomocy świadczonych przez siebie usług chce odciążyć przedsiębiorstwa od zajmowania się procesami nie leżącymi w obszarach ich podstawowej działalności.

doradztwo, konsulting, finanse, zarzadzanie, organizacja, hr, audyt, wycena, podatki, prawo, controlling, budżet, strategia, efektywność, cena

AUDYT Plus Sp. z o. o.


Piłsudskiego 5/1
50-048 Wrocław
Zakres działalności: Usługi audytorskie Badanie i przegląd sprawozdań finansowych Audyt środków unijnych Audyt organizacji pożytku publicznego Doradztwo podatkowe Zarządzanie podatkami Bieżąca obsługa podatkowa Analiza ryzyka podatkowego Restrukturyzacje, przekształcenia, biznes plany Usługi w zakresie restrukturyzacji, przekształceń oraz biznes planów Usługi księgowe Pełen wachlarz usług księgowych Organizacja rachunkowości Usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i informatyzacji

audyt, usługi, audytorskie, rachunkowość, księgowość, doradztwo, podatkowe, restrukturyzacyjne, podatki, organizacja, rachunkowości, usługi, księgowe, audyt, plus

AT INVEST Sp. z o.o.


Jordanowska 2
04-204 Warszawa
Oferta - Doradztwo finansowe - Doradztwo w procesie upubliczniania i wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek regulowany) - Kompleksowe doradztwo w procesie wprowadzania spółki na NewConnect - Doradztwo strategiczne i operacyjne - Współpraca międzynarodowa - Doradztwo na rynku nieruchomości

zarządzanie, management, konsulting, consulting, doradztwo, finansowe, strategiczne, operacyjne, personalne, wycena, nieruchomości, przedsiębiorstwo, due diligence, biznes, business

ADVICE Business Solutions sharky & sharky group


Biała 3
00-895 Warszawa
Doradzamy, jak efektywnie motywować i konstruktywnie oceniać. ADVICE Business Solutions jest częścią sharky & sharky group. Istniejemy na rynku od 2004 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele projektów doradczych i restrukturyzacyjnych na terenie całej Polski. Dzięki zebranym doświadczeniom zauważyliśmy, że problemy w organizacji najczęściej biorą się z braku spójnej strategii działania i polityki zatrudniania oraz wadliwego systemu wynagradzania i motywowania pracowników. Pracownicy są najważniejszym zasobem każdej firmy. Nasze działania skupiamy na podnoszeniu ich zaangażowania w skuteczną realizację zadań. Dużą uwagę przywiązujemy do analizy potencjału kadry i pracujemy nad wzrostem jej efektywności. Aktywne podejście do problemów Klienta oraz indywidualne potraktowanie jego potrzeb stawia nas na w roli partnera, wspomagającego rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności.

ADVICE Business Solutions, wynagradzanie, strategia, system wynagrodzeń, motywacja, system motywacyjny, systemy wynagrodzeń, cele firmy, zarządzanie przez cele, zrównoważona karta wyników, plany działań operacyjnych, systemy raportowania, mapowanie proces

Doradca Consultants Ltd.


Wolności 18a
81-327 Gdynia
OFERTA USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH Doradztwo w zarządzaniu obejmuje szerokie spektrum usług. Dopasowując się do potrzeb naszych klientów, zajmujemy się strategią, organizacją, systemami zarządzania (w tym zarządzania jakością i środowiskiem), finansami, sprzedażą i marketingiem oraz zasobami ludzkimi. Ważne miejsce zajmują w naszej ofercie szkolenia – pozwalają one na przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności. Do kogo kierujemy naszą ofertę? Jest to grono bardzo zróżnicowane. Pracujemy dla podmiotów gospodarczych – od małych i średnich polskich przedsiębiorstw do największych koncernów, działających na całym świecie. Odbiorcami usług Doradcy są też instytucje międzynarodowe (np. działające pod egidą Unii Europejskiej) oraz krajowe instytucje publiczne – administracja rządowa i samorządowa. Zapoznając się z przykładami naszych usług doradczych i szkoleniowych trzeba pamiętać, że oferta Doradcy jest zawsze dopasowywana do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta. Opisane usługi stanowią rodzaj materiałów, z których powstaje "szyty na miarę", niestandardowy produkt finalny. Duże i prestiżowe zlecenia z reguły wymagają współdziałania konsultantów różnych specjalności.

Doradca, doradctwo, consulting, konsulting, consultants, konsultacje, doradzanie, biznesowe, biznes, zarządzanie, zarzadzanie, marketing, strategia, strategie, consulting

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon