Wynik wyszukiwania dla hasła:

ANALIZY

Korpex – Audytor sp. z .o.o.


Glinki 58
85-174 Bydgoszcz
Nasze usługi to: - badanie i przeglądy sprawozdań finansowych według standardów polskich i MSR/MSRF, - finansowe i podatkowe due diligence, - audyt projektów finansowanych ze środków UE i audyt grantów, - doradztwo przy wchodzeniu na Giełdę, - opracowanie koncepcji emisji /oferta publiczna, private plecement/, - budowanie wartości spółek – dostarczanie kapitału /inwestorów/ i doradztwo strategiczne, - ekspertyzy z zakresu przekształceń, połączeń i podziałów spółek, - wyceny firm /wartość rynkowa, godziwa/ i ich majątku jak: patenty, znaki firmowe, instrumenty finansowe, majątek ruchomy itp./, - przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów, - doradztwo i usługi związane z prowadzeniem ksiąg, - sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji podatkowych - szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.

Korpex, audytorzy, Bydgoszcz, finanse, sprawozdania finansowe, giełda, pieniądze, prospekty emisyjne, analizy ekonomiczne, analizy finansowe, wyceny, podatki, ksiegowość

J.A.S. Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.


al. Wyzwolenia 18 m.8
00-570 Warszawa
Doradztwo strategiczne jest działem doradztwa ekonomicznego obejmującym całościowe przygotowanie do prowadzenia działań gospodarczych. Jest to doradztwo w zakresie formułowania zasad postępowania zarządu firmy, stałych w danym okresie, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa. Idea powołania do życia wyspecjalizowanej firmy zajmującej się doradztwem strategicznym wynika z naszego przekonania, że w Polsce początku XXI wieku przedsiębiorstwa muszą działać w oparciu o strategię, która uwzględnia zarówno postępujące zmiany własnościowe w polskiej gospodarce, jak również wejście Polski w skład Unii Europejskiej oraz powiązania naszego kraju z byłymi krajami socjalistycznymi. Obserwując polską gospodarkę widać wyraźnie, że brak wypracowanej i konsekwentnie wdrażanej strategii zaważył na losie wielu przedsiębiorstw, które upadły bądź potrzebują szybko programu naprawczego. O potrzebie korzystania z usług doradztwa strategicznego najlepiej świadczy fakt, iż w ciągu pięciu pierwszych lat działalności firma J.A.S. Doradztwo Strategiczne pracowała dla ponad 70 klientów krajowych i zagranicznych reprezentujących różne branże działalności gospodarczej.

doradztwo, doradztwo strategiczne, strategia, consulting, lobbing, strategic analyses, konsulting, zarządzanie strategiczne, zarzadzanie strategiczne, doradztwo ekonomiczne, analizy, analizy strategiczne

IQ Advisors Sp. z o.o.


Zwycięzców 28 / 18
03-938 Warszawa
Doradztwo transakcyjne Nasz zespół brał udział w przeprowadzeniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, dzięki czemu możemy służyć naszym Klientom szerokim doświadczeniem w tym zakresie. Oferujemy usługi doradcze obejmujące: - fuzje i przejęcia, w tym poszukiwanie inwestorów strategicznych oraz wyszukiwanie spółek do przejęcia, - due dilligence, analizy i wyceny spółek oraz innych aktywów, - wykupy menedżerskie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

IQ Advisors, doradztwo finansowe, Doradztwo transakcyjne, due dilligence, analizy, wykupy menedżerskie

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o.


Kolejowa 8
58-100 Świdnica
Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Eksperci firmy Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży usług konsultingowych. Od początku istnienia firma zajmowała się doradztwem w wyborze źródeł finansowania inwestycji, pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz kompleksową obsługą projektów inwestycyjnych. Do 2000 roku firma pomagała w otwieraniu nowych działalności, doradzała przy projektach inwestycyjnych dla firm głównie z branży produkcyjnej i gastronomiczno - hotelarskiej oraz zajmowała się pośrednictwem finansowym na rzecz banków i firm leasingowych. Jako pierwsza prywatna firma doradczo-finansowa na terenie dawnego woj. wałbrzyskiego na trwale wpisała się w historię powstania wielu firm na terenie obecnego woj. dolnośląskiego. Od roku 2000 zakres działalności został rozszerzony o: doradztwo związane z zarządzaniem i rozwojem firm, doradztwo prawno-podatkowe, opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjne dla firm i banków. Firma uczestniczyła w opracowaniu między innymi następujących projektów: zakup, remont i uruchomienie kompleksu po byłym prewentorium w Bielawie na wartość 5,5 mln zł; Finansowanie budowy od podstaw fabryki armatury wodnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dzierżoniowie na wartość 4 mln zł; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w skład którego wchodziły cztery firmy zatrudniające powyżej stu osób z branży produkcyjno-odlewniczej; Budowa fabryki pieczarek na wartość 12 mln zł - szukanie źródeł finansowania; Program naprawczy i restrukturyzacja kredytu dla firmy poligraficznej; Budowa linii energetycznej dla spółki córki firmy Kogeneracja z Wrocławia - wartość inwestycji 12 mln zł - szukanie źródeł finansowania; Doradztwo w zakresie inwestycji i finansowania rozwoju hurtowni napojów i alkoholi o obrocie 130 mln zł rocznie. Firma jest członkiem Sudeckiej Izby przemysłowo Handlowej w Świdnicy. Posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do obsługi programów PHARE oraz SPO-WKP. Działamy w strukturach Grupy CFL zrzeszającej bezpośrednich przedstawicieli banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych, co zapewnia naszym Klientom obiektywne doradztwo i wybór najlepszej oferty rynkowej. Zatrudniani przez firmę specjaliści uczestniczyli w opiniowaniu i tworzeniu Narodowego Programu Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

finansowanie inwestycji, dotacje, szkolenia, biznes plany, konsulting, analizy finansowe, leasing, kredyty, kredyt, biznes plan, def

Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu CASA


Astronomów 5
80-299 Gdańsk
Naszą siłą są ludzie KTO? Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu składa się z podmiotów zatrudniających biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz ekspertów i konsultantów z różnych dziedzin, posiadających stosowne uprawnienia, wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie. Wnoszą oni nowoczesną i fachową wiedzę, techniki analityczne oraz niezależność spojrzenia na problemy w firmie. KIEDY? Sprawne funkcjonowanie i rozwój firmy wymaga szybkiego dostosowania strategicznych decyzji do zmian zachodzących w otoczeniu. Decyzje te winny być oparte na kompleksowej wiedzy jaką może dostarczyć zespół wyspecjalizowanych, niezależnych konsultantów i doradców. Konieczność korzystania z usług zewnętrznych tzw. atestacyjnych narzucają często przepisy prawa np. Kodeks spółek handlowych. JAK? Jesteśmy Grupą stworzoną specjalnie do kompleksowej obsługi firm. Szeroki zakres świadczonych usług, elastyczny i profesjonalny zespół ludzi gwarantuje partnerskie stosunki, sumienność i obiektywizm w podejściu do różnych problemów. Jesteśmy głęboko przekonani, że sprostamy wszelkim oczekiwaniom, ponieważ: - potrzeby każdego klienta traktujemy indywidualnie, - zdobywamy zaufanie fachowością, rzetelnością i szeroką ofertą usług, - stwarzamy warunki do aktywności w biznesie w poczuciu bezpieczeństwa dla osób kierujących firmą i jej właścicieli, - gotowi jesteśmy reprezentować Państwa słuszne interesy przed urzędami i stosownymi organami, - stosujemy normy i standardy zawodowe profesji, które reprezentujemy, - gwarantujemy zachowanie w tajemnicy informacji zdobytych w trakcie pracy, poparte pisemnym zobowiązaniem. W JAKIM CELU? Oferujemy pełen zakres usług doradczych, eksperckich i audytorskich od prostych bieżących analiz aż po złożone raporty o stanie firmy i środkach możliwych do zastosowania w krótkiej i dalszej perspektywie. Celem tych czynności i gwarantowanym rezultatem w każdym przypadku jest usprawnienie organizacji, kontroli wewnętrznej, poprawa jakości i przepływu informacji finansowych w firmie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa prawnego osób zarządzających podmiotem, a dla ambitnych zarządów osiągnięcie wyższych standardów zarządzania.

casa, casa.pl, konsulting, doradztwo, finanse, audyt, rachunkowość, podatki, audytor, audytorzy, badania, badanie, analiza, analizy ekonomiczne, analizy finansowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Urszula Dobczyńska


Szczejkowicka 7
44-230 Bełk
Zakres świadczonych usług: 1. Księgi rachunkowe 2. Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów 3. Ewidencje Ryczałtowe 4. Ewidencje do celów podatku VAT 5. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych z najmu i dzierżawy 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT, PCC, NIP 7. Sporządzanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia 8. Sporządzanie dokumentacji płacowych - listy płac, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych 9. Rozliczanie składek na ubezpieczenia - ZUS wg programu PŁATNIK 10. Sporządzanie dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego 11. Świadczenie innych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: - Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, INTRASTAT - Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskanie refundacji z Biura Pracy - Sporządzanie wniosków kredytowych - Sporządzanie pism i podań do urzędów i instytucji 12 Sporządzanie rozliczeń rocznych

biuronet, biuro-net, dobczyńska, dobczynska, księgi, handlowe, biuro, rachunkowe, rachunkowość, księgowość, księgowa, podatki, biuro rachunkowe, analizy finansowe, księgi rachunkowe

BBG Consulting


Obrońców Tobruku 15
61-695 Poznań
Szanowni Państwo! Wszystko wskazuje, że polska gospodarka ma już za sobą najgorszy okres. Aktywność przedsiębiorców wzmaga się. Rosną możliwości rozwoju. W tej sytuacji nasza, funkcjonująca od ponad 10 lat firma, pragnie zaoferować Państwu swą pomoc w zakresie podstawowej obsługi finansowej przedsiębiorstw. Dotychczas koncentrowaliśmy się na usługach z zakresu rachunkowości. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, obecnie rozszerzamy naszą ofertę o profesjonalne usługi z zakresu doradztwa gospodarczego. Nasza oferta obejmuje między innymi: - pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich ! - sporządzanie biznesplanów - pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych - analizy finansowe przedsiębiorstw - dokonywanie wycen przedsiębiorstw - ocena efektywności projektów inwestycyjnych - stałe doradztwo finansowe - prowadzenie pełnej księgowości - książka przychodów i rozchodów (KPiR) - rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym - sprawy kadrowe - szkolenia Nasza witryna internetowa jest wciąż w fazie przygotowań. Jednak już teraz zapraszamy na podstrony dotyczące funduszy europejskich w celu zapoznania się z naszą ofertą. Zachęcamy także do kontaktowania się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail. Szczególnie polecamy dział dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa. Doradzimy, jak to zrobić!

Consulting, Konsulting, BBG, Konsultingowe firmy, Doradztwo, Doradcze firmy, Finanse, Finansowanie, Rachunkowość, Biznesplan, Biznes plan, BP, Analizy, Wyceny, Podatki

BanFi Sp. z o.o.


Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym podejmowaniem decyzji oraz szukaniem właściwych rozwiązań. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne i skuteczne prowadzenie księgowości, jak również przygotowanie analiz oraz doradztwo pomagające w podjęciu efektywnych decyzji podatkowych, rachunkowych oraz biznesowych.

analiza finansowa, financial analysis, analizy finansowe, controlling, raporty zarządcze, rachunkowość zarządcza, dyrektor finansowy, biuro analiz finansowych, analizy finansowe warszawa, analiza finansowa warszawa, financial analysis, raporty zarządcze

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy


Astronomów 5
80-299 Gdańsk
Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim, a swym zakresem obejmujące: 1. audyt ustawowy i kontraktowy - badania i przeglądy sprawozdań finansowych - audyt zewnętrzny wykorzystania funduszy UE - audyty i opinie biegłych wynikające z Kodeksu spółek handlowych - audyt finansowy i prawny (w tym wykonywany w ramach due diligence) - audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa - audyt naliczania wynagrodzeń - audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny - audyt systemu kontroli wewnętrznej 2. doradztwo podatkowe - odwołania od decyzji podatkowych - audyt podatkowy - opinie podatkowe - występowanie w imieniu podatnika o interpretację przepisow podatkowych - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli podatkowej 3. ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe - wyceny firm - biznes plany - opinie ekonomiczno – finansowe 4. rachunkowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych , w tym - sporządzanie sprawozdań wg.IFRS (MSR/MSSF) - podmiotów w likwidacji i upadłości istnieje możliwość dostępu "on line" do ksiąg prowadzonych przez biuro - nadzór nad księgami - pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości - naliczanie płac i rozliczenia z ZUS - pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych - przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych - doradztwo przy przejściu na pełną rachunkowość, łączeniu Spółek,itd - pozostałe doradztwo finansowo – księgowe 5. doradztwo dotyczące: - przekształceń form prawnych - łączenia i dzielenia spółek - sprzedaży i zakupu podmiotów gospodarczych 6. szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie: - ordynacji podatkowej (między innymi metody obrony w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz w postępowaniu odwoławczym) - podatków - rachunkowości

arches, audyt ustawowy, audyt kontaktowy, doradztwo podatkowe, ekspertyzy, analizy, rachunkowosc, szkolenia, podatki

Akces Biuro Rachunkowe


Wiosny Ludów 54
62-081 Przeźmierowo
Staramy się spełniać oczekiwania naszych Klientów, dlatego dążymy do kompleksowej obsługi firm we wskazanym zakresie. Oferta Akcesu to szeroko pojęte usługi finansowo - rachunkowe, doradcze, prawne i audytorskie, znacznie wybiegające poza obszar działalności typowego biura rachunkowego. Zajmujemy się: - prowadzeniem ksiąg rachunkowych, - prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej, - obsługą kadrowo - płacowa i ZUS, - sporządzaniem sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy, - tworzeniem i prezentacją raportów finansowych dla zarządów i organów nadzorczych spółek kapitałowych, - przygotowaniem opracowań z zakresu: analiz finansowych, efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanów, analiz strategicznych itp., - doradztwem w zakresie ubezpieczeń (licencja PUNU i UNFE), - doradztwem w zakresie optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej, - działaniami związanymi z zakładaniem i rejestracją nowych przedsiębiorstw, - sporządzaniem skomplikowanych sprawozdań finansowych (również w językach obcych), - audytem z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa (audyt z zakresu controllingu, obiegu dokumentów itp.), - tworzeniem dokumentacji podatkowej, rachunkowej i organizacyjnej, - doradztwem w zakresie budowania systemów wynagrodzeń, - współpracą z bankami (pomoc w pozyskiwaniu kredytów, restrukturyzacja zadłużenia wobec banków, Urzędów Skarbowych, ZUS), - doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy UE (pomoc przy wyborze odpowiedniego programu, wypełnianie wniosków - dotychczas 100% przyjętych), - szeroko pojętym doradztwem gospodarczym i prawnym.

biuro rachunkowe, rachunkowość, finanse, księgowość, audyt, controlling, raporty finansowe, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, biznes plan, rachunek zysków i strat, bilans, biegły rewident, doradztwo gospodarcze, analizy strategiczne

  1. Fum28662017-02-20

    Naprawdę? Jeśli to prawda to jestem zachwycony.

    Czytaj podobne:

    Lokalizacja i komfort mieszkalny ma znaczenie dlatego warto wejść na stronę Wrocław mieszkania do wynajęcia i zainteresować się ich ofertą.

    ZonDon